کد خبر : 11723
تاریخ : 1400/6/30
گروه خبری : اجتماعی، اقتصادی

خبری خوب برای کشاورزان بهاری:

صنایع تبدیلی درحال احداث است

شهرستان بهار قطب سیب زمینی کشور در حوزه های تولید ، نگهداری، صادرات وسردخانه نسبت به وسعت وجمعیت خود است ودر همه زمینه های فوق رتبه اول کشور را به خود اختصاص می دهد وباوجود این همه پتانسیل وگذشت حدود نیم قرن از کشت سیب زمینی درشهر بهارهمه ساله جای خالی صنایع تبدیلی و فراوری محصولات کشاورزان کهن دیار آیت الله بهاری از مهمترین دغدغه های کشاورزان بهاری بود.

 

به گزارش نشاط شهر به نقل از همدان پیام ، شهرستان بهار قطب سیب زمینی کشور در حوزه های تولید ، نگهداری، صادرات وسردخانه نسبت به وسعت وجمعیت خود است ودر همه زمینه های فوق  رتبه اول کشور را به خود اختصاص  می دهد وباوجود این همه پتانسیل وگذشت حدود نیم قرن از کشت سیب زمینی درشهر بهارهمه ساله  جای خالی صنایع تبدیلی و فراوری محصولات کشاورزان کهن دیار آیت الله بهاری از مهمترین دغدغه های کشاورزان بهاری بود تا ضمن قطع دست واسطه ها،ماحصل دسترنج خویش را با ایجاد کارخانجات صنایع تبدیلی ببیند ورنج وخستگی را از خود بزدایند واینک کارخانه صنایع تبدیلی در شهرستان بهار درحال احداث است واین خبر خوب می تواند روحیه کشاورزان رابرای تولید بیش ازپیش محصول دوچندان نماید.

ضمن اینکه با وجود اینکه دوسال متوالی است  به دلیل افزایش بی رویه نهاده های کشاورزی وملزومات مورد نیاز، کشاورزان سیب زمینی کار متحمل ضرر وزیانهای فراوانی شدند اما این موضوع از روند تولید سیب زمینی نکاسته است. 

*6هزارهکتار زیرکشت سیب زمینی با پیش بینی برداشت 290هزار تن 

به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار، سطح زیر کشت سیب زمینی شهرستان  ۶هزار هکتار می باشد که ازاین میزان 5هزار و300 هکتار تابستانه و ۷۰۰ هکتار پائیزه است.و از آنجایی که برداشت تابستانه از 1تیرماه آغاز وتا 15مهرماه ادامه می یابد، پیش بینی می شود، ۲۹۰ هزار تن سیب زمینی برداشت شود. 

عبدالحسین اکبری همچنین  بذور آگریا ، مارفونا ، جلی ، سانتا ، اسپریت ، بامبا را ارقام مورد کشت شهرستان عنوان کرد وافزود: رعایت  الگوی کشت با تناوب کشت  سیر و جایگزینی کشت بامحصول کم آب بر دانه روغنی کلزا برای کشاورزان ضروری است تا شاهد کیفیت هرچه بیشتر محصول مغذی ومقوی سیب زمینی باشیم. 

*هرکیلو سیب زمینی برای کشاورز 5هزار تمام می شود این درحالی است که ازکشاورز 3هزارتومان خریداری می شود.

منصور سهرابی یکی از کشاورزان کهن دیار آیت الله بهاری که سابقه ای دیرین درکشت سیب زمینی دارد، گفت: گرمای هوا افت محصول رابدنبال دارد که امسال بدلیل گرمای زیاد محصول افت داشت. 

وی ادامه داد: چندنمونه سیب زمینی درفواصل مختلف  به بازار همدان عرضه می شود که آخرین آن کشت پائیزه کشاورزان بهاری درشهرهای خرم آباد، نورآباد، بیجار، دره خرابه است که 15مهر فصل برداشتش شروع می شود. 

سهرابی باوجود اینکه هزینه های تمام شده در هرهکتار برای کشاورزان یکی است، اما دربرداشت ازهرهکتار سیب زمینی ممکن است، کشاورزی بین 20تا ۴٠ تن محصول برداشت کند که امسال باوجود افزایش بی رویه ودوبرابری نرخ نهاده ها، کارگر، کرایه و.... برای خودکشاورزان هرکیلو حدود 5هزار تومان تمام می شود این درحالی است که از کشاورز 3هزار تومان خریداری می شود   که با امسال 3سال متوالی است ضررو زیان فراوانی به کشاورزان تحمیل می شود وتنها کسانی که اجاره زمین پرداخت نمی کنند ، سود وزیانی را تجربه نمی کنند که این موجب کاهش روند تولید سیب زمینی خواهد شد.

وی بااشاره به اینکه اگر سال آینده بارندگی نداشته باشیم سطح چاههای عمیق کشاورزی شهرستان به شدت افت می کند، گفت: چاههای عمیق نسبت به کم آبی دوام بیشتری داشته ودرعوض مدت بیشتری هم طول می کشد که پر شود ودرهمین خصوص اگر سال آینده بارندگی نباشد به شدت افت می کند. 

وی  اظهار داشت: بذور وارداتی نسبت به داخلی  به صرفه تر وارزانتر تمام می شود وهمین امر کشاورزان راترغیب به بذور وارداتی می کند.

وی ادامه داد: کشاورز بخاطر هزینه هایی که متحمل شده  محصول را به میدان بار عرضه می کند که آنجا 7٪ برای میدان بار می ماند وبلافاصله که ازمیدان بار برای عرضه به خورده فروشها می رود توسط دلال ها افزایش می یابد وسود زیادی رابجای اینکه نصیب کشاورزان کند ،نصیب دلالان می کند.

وی خاطرنشان کرد:باتوجه به اینکه کشاورزان بهاری حدود 50تا ۶٠ سال است سسب زمینی می کارند،گفت:بدلیل استفاده مداوم از کودهای شیمیایی کیفیت وطعم سیب زمینی کاهش می یابد وبه همین دلیل اکثر کشاورزان در زمینهایی خارج از شهربهاروشهرهای دیگر استانها مبادرت به کشت سیب زمینی می کنند.

وی بذر بامبا، آگریا، جلی ، سانتا رامتناسب بااقلیم منطقه خواند وکیفیت پایین سموم شیمیایی که هیچ اثربخشی به زمین ندارند را ازعمده مشکلات کشاورزان بهاری عنوان کرد. 

*دست یاری به سوی مسئولان برای بسته بندی محصول و رعایت پروتکل های بهداشتی دراز می کنیم.

درادامه این گزارش گفتگویی با رئیس هیات مدیره انجمن ملی سیب زمینی ایران داشتیم که در ذیل می خوانید.

رئیس هیات مدیره انجمن ملی سیب زمینی ایران بابیان اینکه پیش بینی می شود، کشاورزان بهاری در برداشت پاییزه  شامل مزارع پاییزه شهرستان ونیز مزارعی که درکرمانشاه، خرم آباد، سنندج وزنجان کشت دارند ۵۰۰الی ۵۵۰تن برداشت نمایند، افزود: درکشور ظرفیت نگهداری سیب زمینی درانبارهای سیب زمینی حدود ۵میلیون تن تا ۵میلیون و۵۰۰هزارتن است که ازاین مقدار ۱میلیون تن مربوط به استان همدان و ۶۵۰هزار تا ۷۰۰هزارتن مربوط به شهرستان بهار است که دراستان وکشور نسبت به جمعیت ووسعت رتبه اول کشوری را داراهستیم. 

خسرو طالبی، استان همدان راحائز رتبه اول درایجاد سردخانه ونگهداری سیب زمینی عنوان کرد که ۶۵ ٪ظرفیت سردخانه های استان به شهرستان بهار اختصاص دارد. 

وی میزان صادرات سیب زمینی درکشور را حدود 600تا 650هزارتن بیان کرد که ازاین میزان 400هزارتن با65٪ مربوط به استان همدان وازاین مقدار 300هزارتن حدود 80٪از صادرات سیب زمینی  استان متعلق به شهرستان بهاراست.

وی افزود: بنابراین شهرستان بهار درژمینه صادرات، نگهداری، سردخانه وتولید بذر به نسبت جمعیت ووسعت رتبه اول درکشور را دارد  وعلت این امر رانیز درتخصص حدود نیم قرن کشاورزان بهاری باید جستجو کرد.

وی اظهار داشت: متاسفانه باوجود این همه ظرفیت وپتانسیل از صنایع تبدیلی وفرآوری محصول بی بهره ایم که علت اصلی نبود صنایع تبدیلی وفرآوری محصول طولانی شدن پروسه و بروکراسی اداری وخسته شدن سرمایه گذار است که امیدواریم بانظر مساعد مسئولان امر این اتفاق خرسند برای کشاورزان بهاری اتفاق بیفتد تا دست دلالان وواسطه ها کوتاه گردد چراکه باوجود ویروس کرونا نیازشدید به بسته بندی محصول ورعایت پروتکل های بهداشتی احساس میشود ودراین زمینه دست یاری به سوی مسئولان استانی،بخش خصوصی،تشکل ها دراز میکنیم تابتوانیم این صنعت را برای توزیع داخلی وخارجی راه اندازی نماییم تابازار را ازدست ندهیم.

وی درپاسخ به سوال خبرنگار مامبنی براینکه با توجه به کشت بی رویه سیب زمینی درشهرستان حدود نیم قرن  واستفاده از کودهای شیمیایی، آیا کیفیت محصول افت نمی کند ونیز بااین کم آبی وپر آب بربودن کشت  سیب زمینی اظهارداشت:  درصورتی که کشاورزان الگوی کشت، تناوب وجایگزینی محصول رارعایت کنند، تغییری درکیفیت محصول ایجاد نمی شود وآبیاری تحت  فشار و قطره ای گزینه خوبی است  که اکثر کشاورزان ازاین شیوه نوین  وبه صرفه استفاده می کنند. همچنین استفاده از بذور کم آب بر نیز راهکار این مشکل بوده که اخیرا کشاورزان بهاری به این سیستم روی آورده اند. 

*کارخانه صنایع تبدیلی باظرفیت 70هزارتن در حسین آباد عاشوری درحال احداث است.

درادامه گزارش با فرماندار بهار گفتگویی داشتیم تا ازاقدامات فرمانداری درخصوص صنایع تبدیلی جویا شویم. 

فرماندار شهرستان بهار گفت: باتوجه به نیازضروری شهرستان بهار به صنایع تبدیلی وفرآوری سیب زمینی هم اکنون یک سرمایه گذاز به اتفاق شرکای قطری واحد بسیار بزرگی در حسین آباد عاشوری در حال  احداث دارند، که فقط 150میلیارد از تسهیلات شهرستان استفاده کرده درکنار آورده چندصد میلیاردی بخش خصوصی اتفاق خوبی رابرای کشاورزان بهاری رقم خواهد زد. 

احسان قنبری ادامه داد: این کارخانه صنایع تبدیلی پاسخگوی ظرفیت تولید 70هزارتن خواهد بود که باتوجه به صادرات سیب زمینی وسایز مصارف کشور به نظر این کارخانه تا چندسال پاسخگوی کشاورزان سیب زمینی کار بهار خواهد بود. 

*ثبت ملی سیب زمینی بهار دردستور کار شهرداری وشورای بهار قرار دارد.

در ادامه با مهدی مجیدی، شهردار بهار نیز درخصوص تسهیل مراحل اداری سرمایه گذاران صنایع تبدیلی گفتگو داشتیم که وی گفت: درصورتی که سرمایه گذار صنایع تبدیلی درمحدوده شهربهار اقدام به سرمایه گذاری نماید درخصوص تغییر کاربری و صدور مجوزات لازم وکاهش  بروکراسی اداری در شهرداری وشورای اسلامی تمام تلاشمان راخواهیم کرد تا سرمایه گذار را جذب نماییم. 

مهدی مجیدی در ادامه به ظرفیت عظیم شهرستان  بهار  درتولید سیب زمینی کشور اشاره کرد که دراین خصوص به اتفاق شورای اسلامی شهربهار به دنبال برگزاری جلسه با سازمان جهادکشاورزی هستیم تا برند سیب زمینی را به ثبت ملی برسانیم چراکه شهرستان بهار قطب سیب زمینی کشور بوده واین برند بایستی برای شهر بهار ثبت گردد.

درهمین خصوص رئیس شورای اسلامی شهربهار از دیدار  اعضای شورای شهر و شهردار با مدیرکل سازمان جهاد و کشاورزی استان  رضوانی جلال و نماینده ولی فقیه  در جهاد حجت  الاسلام رضایی دیدار خبرداد وافزود: در این دیدار که ریحانی رئیس انجمن سیب زمینی کاران شهرستان بهار و  خسرو طالبی رئیس انجمن ملی سیب زمینی کشور  از تشکل های کشاورزی حضور داشتند، مشکلات کشاورزان بهاری بررسی   گردید.

*ورود کالا وسیب زمینی به بورس راهی مناسب برای جلوگیری از ضرروزیان کشاورزان است 

فیض اللهی بابیان اینکه  محصول استراتژیکی سیب زمینی  به دلیل موادغذایی مقوی حائز اهمیت بوده چرا که   بواسطه کشت  سیب زمینی اشتغالزایی مناسبی در شهر بهار داشته وشهرستان تولید قطب سیب زمینی کشوراست   برند سازی و ثبت ملی این محصول به نام دیار آیت الله بهاری احساس می شود.

وی افزود: تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای  تسطیح واصلاح راههای بین مزارع کشاورزی    درکمیته برنامه ریزی شهرستان ضروری است.

 وی  افزود: مشکلات ساخت و ساز و تغییر کاربری خانه کارگری و انبار محصولات کشاورزی ازمهمترین مباحثی بود که تبادل نظر شد.

همچنین برگزاری جشنواره های ملی واستانی سیب زمینی حول محور برندسازی این محصول باارزش، نیز دردستور کار شهرداری وشوراونهادهای مربوط قراردارد. 

فیض اللهی ورود کالا (سیب زمینی) به بازاربورس را یکی از راههای امنیت بخشی وتعادل قیمت سیب زمینی درشهرستان برای جلوگیری از ضرر وزیان به کشاورزان عنوان کرد وافزود: جذب سرمایه گذاران برای ایجاد کارخانجات صنایع تبدیلی باتوجه به پتانسیل شهرستان لازم وضروری است وشهرداری وشورای اسلامی شهر بهار دراین خصوص به سرمایه گذارانی که اقدام نمایند، نهایت همکاری وتعامل راخواهیم داشت.

خاتمه بخش گزارش برای اطلاعات بیشتر از صنایع تبدیلی درحال احداث با سید علیرضا مجیدی سرمایه گذار پروژه ارتباط تلفنی  گرفتیم که پاسخگو نبودند وموفق نشدیم اطلاعات تکمیلی رابه سمع و نظر اهالی شهرستان برسانیم.

 

 

مینا ابراهیمی/ خبرنگار همدان پیام 

 

 انتهای پیام/ص

  لینک
http://neshateshahr.ir/Press/ShowNews/11723