کد خبر : 12747
تاریخ : 1401/6/1
گروه خبری : گوناگون

حركت جهادى كشاورزان بهارى

خوشبختانه كشاورزان شهرستان بهار در طى چند روز گذشته با لبيك به نياز هموطنان خود در شهر همدان برای تامين آب تانكرهاي همدان به رقابت پرداخته و در حركت جهادى سعى در تامين آب تانكرهاى همدانى از طريق چاه هاى كشاورزي به صورت جهادى كرده اند.

 

وجود تعاملات بين انسانها يكي از مهمترين عوامل در همبستگي و انسجام جامعه است . 

شكل ايده آل اين ارتباط آن است كه توام با عاطفه، پويايي و نوع دوستي ، همدردي و ماندگاري باشد. 

گرايش به رفتارهاي نوع دوستانه مفهومى است كه به كمك آن می توان به ميزان همبستگى جامعه پى برد.

 خوشبختانه كشاورزان شهرستان بهار در طى چند روز گذشته با لبيك به نياز هموطنان خود در شهر همدان برای تامين آب تانكرهاي همدان به رقابت پرداخته و در حركت جهادى سعى در تامين آب تانكرهاى همدانى از طريق چاه هاى كشاورزي به صورت جهادى كرده اند.

 اين حركت نويد بخش اين موضوع است كه تمايل به نوع دوستى در استان ما از نرخ بالايى برخوردار است و مردم استان از بي تفاوتى كه نوعي بيماري اجتماعي است به دور هستند.

 

✍قره خاني

انتهای پیام/ص

  لینک
http://neshateshahr.ir/Press/ShowNews/12747