شهرستان بهار

پیش‌بینی تحقق 70 درصدی مقاوم‌سازی روستایی تا 1404 :

روستاییان مغفول‌مانده از دریافت کمک بلاعوض مقاوم‌سازی را دریابید

شناسه خبر: ۱۰۳۱۷
 روستاییان مغفول‌مانده از دریافت کمک بلاعوض مقاوم‌سازی را دریابید

کمیته امداد و بهزیستی برای شناسایی و پیگیری امور افراد واجد شرایط ورود کنند

به گزارش نشاط شهر به نقل از سپهر غرب مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان و مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان از ارائه کمک بلاعوض مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی به افراد زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی سخن گفته و برخی دهیاران از عدم اقدام عدهای فاقد توان مالی در این خصوص میگویند.
مقاومسازی روستاها با توجه به وقوع زلزله و سیل طی سالهای گذشته مطرح بوده و در دو سال اخیر بارشهای شدید موجب آسیب و تخریب بسیاری از واحدهای مسکونی بهویژه در روستاها شده که این امر توجه ویژه به بحث مقاومسازی را دوچندان کرد.
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور شهریورماه امسال با بیان اینکه طرح مقاومسازی مسکن روستایی در بسیاری از نقاط کشور درحال اجرا است گفت که مطابق برنامه طرح جامع مسکن و ماده 59 برنامه ششم توسعه، احداث سالیانه 200 هزار واحد مسکن روستایی تا افق 1405 در دستور کار است تا ضریب مقاومسازی در این حوزه به 70 درصد برسد.
حمیدرضا سهرابی مقاومسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی را یکی از طرحهای موفق نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرده که هرساله با قوت و قدرت در کشور ادامه پیدا کرده و افزود که حدود 57 درصد از واحدهای مسکونی روستاها نیاز به مقاومسازی برای کاهش خطر تخریب در حوادث طبیعی دارند و افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه بهسازی و نوسازی امری ضروری است؛ وی همچنین از مقاوم بودن 43 درصد واحدهای مسکونی روستایی در کشور خبر داده بود.
استان همدان نیز به تبع تصمیمات کشوری این اقدام را آغاز کرده و مقاومسازی روستاها در دستور کار قرار گرفته است که دهیاران روستاهای مختلف نیز از اجرای این مهم سخن گفته و فرآیند طولانی ارائه تسهیلات و عدم توانایی برخی افراد زیر پوشش در دریافت این تسهیلات را مشکلی در اقدام برخی اهالی روستا جهت مقاومسازی واحدهای مسکونی عنوان کردند؛ بهمنظور پرداختن به مشکلات مطرح‎شده از سوی دهیاران و اقدامات انجامشده با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان و مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان گفتوگو کردیم.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان در گفتوگو با خبرنگار ما ضمن بیان اینکه تمام روستاهای استان همدان از تسهیلات بهسازی مسکن روستایی از سال 85 تاکنون برخوردار شدهاند، اظهار کرد: عملاً طی این 14 سال حدود 125 هزار متقاضی واجد شرایط موفق به برخورداری از تسهیلات بهسازی مسکن روستایی شده و با سیستم بانکی عقد قرارداد کردهاند.
حسن ظفری با تأکید بر اینکه بالغبر 110 هزار واحد از 125 هزار واحد موفق به ساخت مسکن شده و توانستهاند از نظام فنی روستایی و دهیار پایان کار بگیرند، گفت: براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 95، تعداد واحدهای موجود در کل روستاهای استان همدان 165 هزار واحد بوده که از این تعداد بالغبر 110 هزار واحد پایان کار دریافت کرده و نوسازی و بهسازی آنها انجام شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان بیان کرد: بازسازی و بهسازی حدود 64 درصد اماکن روستایی استان انجام شده و قرار است تا افق 1404 نیز به شاخص 70 درصد نوسازی و بهسازی مسکن روستایی برسیم.
وی با تأکید بر اینکه استان همدان در بحث نوسازی و بازسازی مساکن روستایی از جایگاه خوبی برخوردار است، افزود: بهطور قطع این شاخص تا سال 1404 به فراتر از 70 درصد در سطح روستاهای استان خواهد رسید.
ظفری با اشاره به افرادی با محدودیت تمکن و استطاعت مالی و عدم توان ساخت مسکن تنها با استفاده از تسهیلات بهسازی مسکن روستایی، تصریح کرد: نظام برای این افراد نیز چارهاندیشی کرده و امسال حدود دو هزار نفر از افراد محروم با کمک بهزیستی، کمیته امداد و دهیاران شناسایی و علاوهبر 50 میلیون تومان تسهیلات بهسازی مسکن روستایی، بهازای هر واحد 30 میلیون تومان کمک بلاعوض دولتی نیز پرداخت شد.
وی با بیان اینکه امسال درمجموع 60 میلیارد تومان کمک بلاعوض به افراد با محدودیت تمکن و استطاعت مالی در استان اختصاص یافت، ادامه داد: این پروژه از مهرماه و پس از سفر معاون رئیسجمهور با تخصیص و ابلاغ منابع اتفاق افتاد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان خاطرنشان کرد: پایان مهرماه نیز عقد قرارداد تعداد قابل توجهی از متقاضیان کمک بلاعوض انجام گرفت و تاکنون دو هزار و 151 متقاضی را شناسایی کرده و یکهزار و 988 متقاضی به سیستم بانکی معرفی شدهاند.
وی با بیان اینکه یکهزار و 139 متقاضی موفق به عقد قرارداد در این خصوص شدند، یادآور شد: 951 متقاضی با وجود شرایط سرد آبوهوایی، کار پیکره واحد خود را انجام دادهاند و تا به امروز نیز دو هزار فقره حدود 31 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
ظفری با تأکید بر اینکه 10 میلیارد و 200 میلیون تومان کمک بلاعوض به متقاضیان پرداخت شده است، اظهار کرد: در کنار این بحث تسهیلات بهسازی روستایی سال 99 را داریم که سهمیه استان در سال جاری 10 هزار فقره بوده و تا امروز بالغبر هفت هزار و 635 فقره ابلاغ شده و تخصیص صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه بیش از سه هزار و 64 متقاضی دریافت تسهیلات بهسازی روستایی در حدود 40 درصد به بانک معرفی شده است، گفت: بالغبر یکهزار و 419 متقاضی نیز موفق به عقد قرارداد با سیستم بانکی شدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان بیان کرد: تفاهمنامههای مجزایی با کمیته امداد و بهزیستی نیز بهمنظور کمک به افراد زیر پوشش منعقد شده است.
وی با بیان اینکه یک کمک منابع حساب 100، یک کمک کمیته امداد و یک کمک بنیاد مستضعفان پرداخت میکند، افزود: درمجموع تا سقف 55 میلیون تومان کمک بلاعوض در اختیار خانوادههای ایتام زیر پوشش توسط این سه مأمن قرار میگیرد.
ظفری با اشاره به تفاهمنامه با بهزیستی برای ارائه خدمت به خانوادههای دارای دو معلول و بیش از دو معلول، تصریح کرد: تا سقف 85 میلیون تومان از کمک بلاعوض بهزیستی حساب 100 حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان در سطح استان بهعلاوه تسهیلات بهسازی برخوردار شدهاند که سهمیه ما 179 فقره ساخت مسکن برای این افراد است.
وی با بیان اینکه تا به امروز بهزیستی بالغبر 135 متقاضی واجد شرایط را در این راستا معرفی کرده است، ادامه داد: کل این متقاضیان از مزیت و فرصت مذکور برخوردار شده و امید است سایر واجدان شرایط توسط بهزیستی معرفی و از این فرصت بتوانند در راستای حل معضل و مشکل مسکن در سطح روستاهای استان بهرهمند شوند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان خاطرنشان کرد: درخواست داریم دستگاههای متولی نسبت به شناسایی و پیگیری امور این افراد اقدام کنند، چراکه بسیاری از این افراد توانایی پیگیری امور اداری و بانکی مربوطه را ندارند.
وی با تأکید بر اینکه توسط نظام و در راستای رفع مشکل و معضل مسکن اقشار محروم و آسیبپذیر جامعه برنامهریزیهای خوبی انجام شده است، یادآور شد: استان همدان به نحو شایسته و مطلوب تاکنون از این برنامهها بهرهمند شده و امید است این فرآیند تداوم یابد و بتوانیم بخشی از معضلات و مشکلات افراد فاقد مسکن و یا بدمسکن را در گذر زمان حل کنیم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان نیز در گفتوگو با خبرنگار ما ضمن بیان اینکه مسکن افراد کمتوان زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی مقاوم است، اظهار کرد: امور مربوط به این افراد توسط دو ارگان مذکور انجام میشود.
علیمردان طالبی با تأکید بر اینکه مقاومسازی شامل بازسازی و بهسازی میشود، گفت: جزء وظایف بنیاد مسکن است که این موارد را در زمان وقوع حوادثی همچون سیل و زلزله و بهجز این موارد انجام دهد.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت بحران ملزم است گزارش خسارتها را تا مرحله تصویب هیئتوزیران پیگیری کند، بیان کرد: هیئتوزیران مصوب کرد اعتبارات تسهیلات و کمک بلاعوض بهمنظور بازسازی و بهسازی در روستاها برعهده بنیاد مسکن باشد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان افزود: ارائه تسهیلات و کمک بلاعوض در این راستا یک روند براساس مصوبات مجلس بوده و طبق تصویبنامههای هیئتوزیران انجام میشود.
وی با بیان اینکه پیگیری تسهیلات و کمک بلاعوض گروههای خسارتدیده زیر پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی از طریق این نهادها انجام میشود، تصریح کرد: اقساط تسهیلات مذکور نیز از محل کمکها به این افراد پرداخت میشود.
طالبی به وقوع سیل سال گذشته و پیگیریهای انجامشده اشاره کرد و ادامه داد: گزارشهای مختلفی بهویژه از جنوب استان، نهاوند و ملایر درخصوص خسارات وارده اعلام شد و با طی روند، مصوبه هیئتوزیران را گرفت.
وی با بیان اینکه 18 هزار و 946 مورد کمک بلاعوض به خسارتدیدگان ناشی از سیل سال گذشته در استان پرداخت شد، خاطرنشان کرد: این کمک برای هشت هزار و 400 واحد احداثی، جهت پنج هزار و 994 واحد مسکونی کمک بلاعوض تعمیری و برای چهار هزار و 552 خانوار نیز کمک بلاعوض معیشتی بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان یادآور شد: مبالغ ارائهشده کمکهای بلاعوض در شهر و روستا و با توجه به احداثی، تعمیری و کمکمعیشتی متفاوت بوده؛ طبق آخرین آمار 12 هزار و 923 واحد مسکونی خسارتدیده از سیل سال 98 بازسازی و یا تعمیر شده است.
وی با بیان اینکه برای واحدهای مسکونی بازسازی و تعمیرشده آسیبدیده از سیل سال گذشته علاوهبر کمک بلاعوض و تسهیلات، دولت کمکهای فنی اعتباری نیز در این راستا ارائه میدهد، اظهار کرد: بهعنوان مثال برای بازسازی هر واحد مسکونی خاکبرداری، تهیه نقشه و نظارت فنی رایگان بوده و در شهر نیز پروانه رایگان ارائه میشود.
طالبی با تأکید بر اینکه سال گذشته یک میلیون و 80 هزار و 787 پاکت 50 کیلویی سیمان به این منظور توزیع شده، گفت: این میزان معادل 54 هزار تُن سیمان بوده است.
وی با بیان اینکه تمام افراد زیر پوشش مشمول بحث بازسازی واحد مسکونی روستایی شدهاند، تصریح کرد: بهعنوان مثال روستای دهنو تاجآباد شهرستان بهار قبل از سال 98 و وقوع سیل 30 واحد مسکونی آسیبدیده داشت که از سال گذشته تا به امروز 32 واحد مسکونی یعنی حدود 110 درصد بازسازی شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان ادامه داد: درخصوص ارائه آمارها، آمار بنیاد مسکن بهعنوان متولی اصلی بهسازی و مقاومسازی مسکن روستایی قابل قبول است.
وی با بیان اینکه واحدهای مسکونی فرسوده روستایی نیز بهمنظور مقاومسازی میتوانند به بنیاد مسکن مراجعه داشته و از تسهیلات استفاده کنند، خاطرنشان کرد: البته تسهیلات بازسازی و مقاومسازی زمان وقوع حوادث متفاوت از تسهیلات برای واحدهای فرسوده است.
طالبی با تأکید بر اینکه طبق مصوبه هیئتوزیران هرساله اعتباری بهمنظور ارائه تسهیلات به واحدهای مسکونی فرسوده و قدیمی نیازمند بازسازی در روستاها دیده میشود، یادآور شد: کمکهای فنی و اعتباری نیز در این راستا ارائه میشود و در شهر نیز متقاضیان به راه و شهرسازی میتوانند از کمک بلاعوض بازسازی در بافت فرسوده شهری استفاده کنند.
وی با بیان اینکه شناسایی و معرفی افراد زیر پوشش آسیبدیده از سیل سال گذشته وظیفه دو نهاد حمایتی کمیته امداد و بهزیستی است، اظهار کرد: اگر موردی برخلاف این بوده، تاکنون به دست ما نرسیده و اگر باشد، قطعاً پیگیری میکنیم و میتوانند به بخشداری و فرمانداری شهرستانها مراجعه کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان گفت: اولویتبندی ایمنسازی روستاها در بحث سیل و ایجاد دیواره رودخانهها با بنیاد مسکن است؛ سال گذشته بنیاد مسکن 30 میلیارد تومان و امور آب هفت میلیارد و 500 میلیون تومان در بحثهای مختلف مقاومسازی ازجمله دیوارهگذاری رودخانه و لایروبی هزینه کرده است.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی روستاها در بحث رودخانهها، مسیلها و کانالها است، تصریح کرد: ریخته شدن نخالهها، زبالهها و فضولات حیوانات در بستر رودخانهها و برگشتن مسیر آب یکی از این مشکلات است.
طالبی بستن دهانه رودخانه و ایجاد پُل بهصورت سلیقهای توسط افراد را دیگر مشکل برشمرد و افزود: این اقدام بدون درنظر گرفتن دبی سیلاب رودخانهها است که باعث ایجاد مشکل میشود.
دهیاران از عدم مقاومسازی برخی واحدهای مسکونی متعلق به افراد کمتوان سخن میگویند، اما مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان از ارائه خدمت به این افراد سخن گفته و خواستار شناسایی افراد زیر پوشش دو نهاد بهزیستی و کمیته امداد و پیگیری امور مربوط به آنها توسط این نهادها شده است تا هیچ فرد زیر پوششی از دریافت خدمات در این راستا محروم نماند.
آنچه از گفتههای دو مسئول مربوطه در بنیاد مسکن و مدیریت بحران استانداری همدان برمیآید، این است که کمکهای بلاعوضی به این منظور پیشبینی شده، اما آنچه در این میان مهم است، اقدام مؤثر و مهم دو نهاد بهزیستی و کمیته امداد در این راستا بوده که باید بهطور دقیق به شناسایی و معرفی این افراد بپردازند.
البته عدم آگاهی از ارائه کمکهای فنی اعتباری رایگان در این راستا، دریافت کمک بلاعوض و تسهیلات و پرداخت اقساط آن از محل کمکها، میتواند موضوعات مهمی در عدم اقدام این افراد باشد که در این خصوص نیاز به آگاهسازی است؛ اما این مهم نیز باید مدنظر مسئولان بهزیستی و کمیته امداد قرار گیرد که پرداخت اقساط از محل کمکها عملاً هیچگونه واریزی برای افراد زیر پوشش باقی نمیگذارد که باید چارهای نیز در این خصوص اندیشیده شود.

انتهای پیام /

نظرات
  • نشاط شهر هیچ مسئولیتی در قبال متن نظرات ندارد.
  • نظرات شما پس از تایید نمایش داده می شوند.
  • نظراتی که شامل توهین و ... باشد تایید نخواهند شد.
  • نشاط شهر در قبول یا رد نظر شما آزاد است.
  • وارد کردن نام، آدرس ایمیل و متن نظر الزامیست.
  • آدرس ایمیل شامل www نمی باشد.
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
در جواب نظر
    تاکنون هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است. اولین نفری باشید که برای این خبر نظری ارسال می کنید.
نظرسنجی
بله
خیر
باید بررسی کنم
اخبار ویژه
اطلاعیه ها
پربازدیدترین اخبار هفته
پربازدیدترین اخبار ماه
یادداشت
گزارش تصویری
آخرین نظرات کاربران
آخرین اخبار
کانال تلگرام نشاط شهر