شهرستان بهار

مهاجرت برای یک لقمه نان! / بهار 6 روستای خالی از سکنه دارد

شناسه خبر: ۶۴۵۰
 مهاجرت برای یک لقمه نان! / بهار 6 روستای خالی از سکنه دارد

مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی استان همدان به شمار می‌آید به‌طوریکه این استان یکی از استان‌های مهاجرفرست کشور است.

به گزارش نشاط شهر به نقل از ایسنا، کارشناسان معتقدند این استان به علت عدم توسعه اقتصادی، دچار مهاجرفرستی شده است بهطوریکه بیکاری و نبود فرصتهای شغلی، درآمد کم در بعضی نقاط روستایی، نداشتن زمین کشاورزی، کمبود امکانات و مشکلات زندگی در روستا و وابستگی فامیلی در شهر باعث شده تا روستائیان به شهرهای استان یا به خارج از استان هجرت کنند.

با توجه به اینکه اشتغال روستائیان استان همدان عمدتا در بخش کشاورزی است و آب و خاک دو عنصر اساسی در این بخش به شمار میرود بنابراین مشاهده میکنیم در سالهای اخیر به علت بروز خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی اشتغال کشاورزان با مشکل مواجه شده و آنان تمایلی به کشت و کار در زمینهای زراعی خود ندارند.

در این شرایط نخستین راهی که به ذهن روستائیان میرسد، مهاجرت به شهر برای کسب شغل و درآمد است درحالیکه در طرح مدیریت جامع منابعطبیعی ایجاد اشتغال جایگزین در روستاها برای حفظ منابعطبیعی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان از اهداف مهم و لازمالاجراست.

نتایج سرشماری سال 90 نشان داده که استان همدان دارای یک میلیون و 785 هزار و 268 نفر است که از این تعداد، 40.7 درصد روستانشین و 59.2 درصد شهرنشین بودهاند.

تا سال گذشته 45 درصد جمعیت استان همدان در روستاها ساکن بودند اما در حال حاضر جمعیت روستایی استان همدان به علت مهاجرت به 30 درصد رسیده است.

براساس آمار ارائه شده از سوی مسئولان، همدان بیشترین جمعیت روستایی کشور را به خود اختصاص داده به طوریکه جمعیت روستایی استان براساس سرشماری سال 90، 693 هزار و 435 نفر بوده است و بنا بر پیشبینیهای مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری جمعیت روستاهای استان به علت مهاجرت معکوس روستائیان، در سال 95 افزایش خواهد یافت.

همچنین به گفته معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در سال گذشته 33 هزار روستای کشور خالی از سکنه شده که سهم همدان از این تعداد، 137 روستا است.

بنابر اعلام مسئولان شرکتهای خدماترسان استان، خدماترفاهی از جمله گاز، آب و برق و حتی مسکن در روستاهای استان همدان به نحو قابل قبولی صورت گرفته است و امروز شاهد برخورداری 85 درصدی جمعیت روستایی استان از شبکه آبوفاضلاب هستیم و 97 درصد از جمعیت روستایی استان از گاز طبیعی برخوردارند، حال این سوأل در ذهن نقش میبندد که با وجود این حجم از امکانات چرا باز هم روستائیان به شهرها مهاجرت میکنند؟

137 روستای استان همدان خالی از سکنه است

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان با اشاره به اینکه 137 روستای استان همدان خالی از سکنه است، به خبرنگار ایسنا گفت: برای ایجاد پایداری در روستاها باید اشتغال و درآمدزایی در روستاها ایجاد شود.

سیداسکندر صیدایی با بیان اینکه براساس سرشماری سال 90، در استان همدان 1210 آبادی وجود دارد، اظهار کرد: 1073 روستای استان همدان دارای سکنه و 137 روستا خالی از سکنه است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان ملایر با 27 روستا بیشترین روستاهای خالی از سکنه را در خود جای داده است، تصریح کرد: در شهرستان ملایر 207 روستای دارای سکنه و 27 روستای خالی از سکنه وجود دارد.

وی با بیان اینکه شهرستان فامنین 83 روستا دارد، افزود: از این تعداد روستای موجود در شهرستان فامنین، 62 روستای دارای سکنه و 21 روستای خالی از سکنه است.

اشتغال و دسترسی به خدمات مهمترین دلایل پایداری در روستاها است

صیدایی با تأکید بر اینکه شغل، درآمد و دسترسی به خدمات از مهمترین دلایل پایداری در روستاها است، یادآور شد: در استان همدان وضعیت خدماترسانی به روستاها خوب بوده اما تفاوت درآمد بین روستا و شهر بالا بوده و این مسأله جاذبهای برای مهارجت روستائیان به شهرها میشود.

وی گفت: از 126 روستای موجود در شهرستان همدان، 107 روستا دارای سکنه و 19 روستا خالی از سکنه است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان عنوان کرد: همچنین براساس سرشماری صورت گرفته در سال90، در شهرستان اسدآباد 19 روستا دارای سکنه و 16 روستای خالی از سکنه وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان بهار 71 روستای دارای سکنه و 6 روستای خالی از سکنه دارد، خاطرنشان کرد: شهرستانهای تویسرکان و رزن به ترتیب دارای 11و 14 روستای خالی از سکنه است.

روستاهای همدان از نظر خدمات رسانی مشکلی ندارند

وی اظهار کرد: استان همدان از حیث خدمات آب و برق و گاز در روستاها مشکلی ندارد اما این خدمات در ماندگاری روستائیان پایداری ایجاد نمیکند بلکه شغل و درآمد منجر به ماندگاری روستائیان میشود.

صیدایی با تأکید بر اینکه روستاهای استان همدان دارای استعدادهای زیادی در حوزه باغبانی، صنایعدستی و گردشگری است که باید بالفعل شود، ادامه داد: برای اینکه شاهد مهاجرت از روستاها نباشیم باید تزریق منابع به روستاها صورت گیرد و شغلهایی همچون گلخانهداری، صنایعدستی و تکمیلی در روستاها ایجاد شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان خاطرنشان کرد: شهرستانهای کبودراهنگ و بهار با داشتن 3 و 6 روستای خالی از سکنه کمترین تعداد روستای خالی از سکنه را به خود اختصاص دادهاند.

جمعیت روستایی استان همدان 682 هزار و 763 نفر است

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری همدان نیز به ایسنا گفت: در استان همدان 1212 روستا وجود دارد که از این تعداد 137 روستا خالی از سکنه و 38 روستا نیز کمتر از 4 خانوار است.

فریدون عربی عنوان کرد: جمعیت روستایی استان همدان براساس سرشماری سال 90، 682 هزار و 763 نفر است.

وی با اشاره به روستاهای خالی از سکنه بهتفکیک شهرستانی، تصریح کرد: در شهرستان اسدآباد روستاهای خیرآباد، بور و حاجیآباد، شهرستان تویسرکان روستای ذاقه، شهرستان رزن روستای آقچه‎لوچه، نوده و خیرآباد خالی از سکنه است.

وی با بیان اینکه در شهرستان بهار روستای خالی از سکنه وجود ندارد، ادامه داد: در فامنین روستای بزچهلو و در کبودراهنگ روستای دولتآباد حاجیلو خالی از سکنه بوده است.

فقدان منابع درآمدی و فرصتهای اشتغال؛ علت تخلیه روستاها

عربی با اشاره به وجود 1037 روستا در استان همدان اظهار کرد: فقدان منابع درآمدی و فرصتهای اشتغال، خشکسالی، تفاوت موجود در بین شهرها و روستاها از لحاظ امکانات و خدمات رفاهی، فقدان راهبردها و سیاستهای کلان در امر توسعه روستایی و اختلافات فرهنگی در بین ساکنان برخی از روستاها از جمله دلایل تخلیه روستاها در استان همدان است.

عربی اظهار کرد: روستاهای ذاقه طاسبندی، علیآباد، حسنآباد ابدر، عباسآباد، خوشآباد، سیاهکمر، گلگل و احمدآباد در ملایر خالی از سکنه هستند.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری همدان تصریح کرد: در شهرستان همدان روستاهای قلعهآباد، آقچهسیدان، ضیاءالدین، سردره و معروف خالی از سکنه است.

گزارش از بنتالهدا نوری، خبرنگار ایسنا

انتهای پیام

نظرات
  • نشاط شهر هیچ مسئولیتی در قبال متن نظرات ندارد.
  • نظرات شما پس از تایید نمایش داده می شوند.
  • نظراتی که شامل توهین و ... باشد تایید نخواهند شد.
  • نشاط شهر در قبول یا رد نظر شما آزاد است.
  • وارد کردن نام، آدرس ایمیل و متن نظر الزامیست.
  • آدرس ایمیل شامل www نمی باشد.
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
در جواب نظر
    تاکنون هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است. اولین نفری باشید که برای این خبر نظری ارسال می کنید.
اخبار ویژه
اطلاعیه ها
پربازدیدترین اخبار هفته
پربازدیدترین اخبار ماه
یادداشت
گزارش تصویری
آخرین نظرات کاربران
آخرین اخبار
کانال تلگرام نشاط شهر