شهرستان بهار

فارس گزارش می‌دهد :

انحراف در توسعه بوم‌گردی

شناسه خبر: ۷۷۰۰
 انحراف در توسعه بوم‌گردی

پرداخت وام و مجوز به احداث اقامتگاه‌های بوم‌گردی در همدان بدون در نظر گرفتن شرایط و ضوابط خاص باعث انحراف از اهداف اصلی این اقامتگاه‌ها شده و این فرصت را نیز از بین خواهد برد.

به گزارش نشاط شهر ، به نقل از خبرگزاری فارس از همدان، یکی از راههایی که دولت برای ایجاد اشتغال ضمن نام اشتغال فراگیر فراهم کرده است، در نظر گرفتن تسهیلاتی برای توسعه بومگردی است، اما این اتفاق چگونه باید رخ دهد؟ سؤوالی که به نوعی چالش بزرگی نیز محسوب میشود؟ آیا نگاه به بومگردی تنها یک اقامتگاه برای سپری کردن یک شب زیر یک سرپناه است؟ یا با توجه به تعریفهایی که برای این نوع جاذبه گردشگری در نظر گرفته شده باید یک نگاه فرهنگی را آغشته آن کنیم؟.

هرچند افزایش مجوز بومگردی میتواند از منظر دولتیها گام مفیدی برای ایجاد اشتغال بوده و صنعت گردشگری را که امروز ورد زبان همگان است، پررونق نشان دهد اما کارشناسان و خبرگان این فرایند معتقدند صدور مجوز بدون در نظر گرفتن شرایط و ضوابط علمی تعریف شده آسیبزا خواهد بود.

بیش از 30 درخواست جدید برای احداث اقامتگاه بومگردی در همدان

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: با توجه به برنامههایی که برای آشنایی با بومگردی از مجراهای مختلف انجام دادیم و بازدیدهایی که از کاشان و تجربههای موفق کشوری صورت گرفت؛ علاقمندان زیادی برای فعالیت در این حوزه جذب شدند.

علی خاکسار با بیان اینکه تا کنون بیش از 30 درخواست به این اداره کل با موضوع احداث اقامتگاههای بومگردی ارسال شده است، افزود: تا کنون از این تعداد درخواست 15 پروانه بهرهبرداری صادر شده که شهرستان بهار بیشترین متقاضیان را داشته است.

وی با اشاره به اینکه همدان، تویسرکان و ملایر در رتبههای دیگر قرار میگیرند، تصریح کرد: اغلب این متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند و هیچ محدودیتی نیز برای صدور مجوز وجود ندارد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان ادامه داد: در حال حاضر اقامتگاههای بومگردی در امزاجرد، آقبلاغ، ورکانه، وهنان، مانیجان، ملحمدره فعال است و افرادی که به تازگی پروانه گرفتند، به زودی فعالیت خود را اآغاز کنند.

وی با بیان اینکه برنامهریزی برای توزیع اقامتگاهها در شهرستانهای مختلف و ارائه مشاوره به افراد انجام شده، خاطرنشان کرد: برای ارائه مجوز به افراد ظرفیت روستاها را در نظر خواهیم گرفت و متقاضیان را راهنمایی خواهیم کرد.

خاکسار با اشاره به اینکه خانههای بومگردی متعلق به بخش خصوصی است، گفت: تبلیغات برای جلب مشتری بر عهده بخش خصوصی است اما حمایتهایی از جمله تبلیغات و حضور در نمایشگاههای بینالمللی و نمایشگاههای روستایی انجام شده است.

وی اظهار کرد: با حمایت اداره کل میراث فرهنگی استان اقامتگاههای بومگردی استان در نمایشگاهی که در اسفندماه سال گذشته به صورت تخصصی برای بومگردی در برج میلاد تهران برگزار شده بود، شرکت کردند.

این مقام مسؤول گفت: از همه ظرفیتهایی که در فضای مجازی و اینترنتی داریم نیز برای معرفی این اقامتگاهها استفاده کردیم.

بومگردی رویدادی تخصصی است

مسؤول اقامتگاه بومگردی روستای ورکانه همدان نیز در گفتوگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه مراجعهکنندگان به این اقامتگاههای اغلب به دو دسته تقسیم میشوند، اظهار کرد: بخش عمدهای از مخاطبان اقامتگا‎های بومگردی افراد حرفهای و طبیعتگرد هستند و بخشی نیز به صورت گذری در این خانهها اقامت میکنند.

نعیمه لشکری با اشاره به اینکه مخاطبان حرفهای از همه این اقامتگاهها که در سراسر کشور وجود دارد؛ راضی نیستند، افزود: برخی از متولیان اقامتگاههای بومگردی با ماهیت این نوع از اقامتگاهها آشنایی کامل ندارند و به همین دلیل باعث میشود که اهداف اصلی این نوع جاذبه گردشگری حاصل نشود.

وی تصریح کرد: در کل کشور حدود 500 اقامتگاههای بومگردی تعریف شده که برخی از آنان افراد حرفهای نیستند و سازمان میراث فرهنگی سعی دارد با برگزاری برخی از کارگاههای آموزشی این خلأ را پر کند.

کارشناس ارشد برنامهریزی توریسم تأکید کرد: البته اینجا یک سؤوال مطرح میشود که آیا با کارگاههای یک روزه میتوانیم این خلأ را پر کنیم یا خیر که قطعا پاسخ این سؤوال منفی است.

وی با بیان اینکه آینده خوبی با شرایط فعلی برای اقامتگاههای بومگردی قابل تصور نیست، ادامه داد: در حال حاضر برخی از اقامتگاههای بومگردی با ضوابطی که سازمان میراث فرهنگی کشور تعریف کرده نیز مطابقت ندارند و فرقی با خانههای معمولی اجارهای در آنها احساس نمیشود که البته بیشتر در خارج از استان همدان قرار دارند.

لشگری با اشاره به اینکه بومگردی ایرانی با آنچه در خارج از کشور تعریف میشود متفاوت است، چون در آن سوی مرزها یک بار محیط زیستی دارد، خاطرنشان کرد: بومگردی در مجموع یک اتفاق مثبت و تحول در اقامتگاههای ماست چرا که تا پیش از این تنها اقامتگا‎ههایی که داشتیم هتل و مسافرخانه بودند.

وی با بیان اینکه باید بر روی کیفیت این نوع اقامتگاهها نظارت مطلوب صورت گیرد، گفت: نظارت و جلوگیری از تخلفات باعث میشود هم ارزش کاری که افراد متخصص میدهند مشخص و محفوظ بماند و هم مخاطبان از سطح خدماتی که دریافت میکنند؛ رضایت داشته باشند.

مدیر اقامتگاه بومگردی ورکانه با اشاره به اینکه نظارت به معنای بررسی کردن هر روزه اتاق و تجهیزات مورد نظر نیست، اظهار کرد: بنابراین باید به صورت ریشهای به این مسأله نگاه شود و کار را به کاردان بسپارند تا اهداف تعریف شده محقق شود.

تصورت غلط درباره اقامتگاههای بومگردی

مدیر اقامتگاه بومگردی امزاجرد نیز در گفتوگو با فارس با بیان اینکه بیشتر متقاضیان ایجاد اقامتگاههای بومگردی به دنبال منافع مالی هستند، تصریح کرد: بیشتر افراد میخواهند طی دو تا سه سال منافع مالی مطلوبی را از طریق اقامتگاههای بومگردی به دست آورند.

شهرام اسماعیلزاده با اشاره به اینکه دریافت تسهیلات از بانکها یک نوع سد در برابر پیشرفت کار است، ادامه داد: برای خرید سیاهچادر بانک از من فاکتور خرید میخواهد حالا چطور باید این فاکتور را از عشایر بختیاری دریافت کنم را نمیدانم؟

وی با بیان اینکه صنایع دستی مورد نیاز ما نمایشی نیست که بتوان از بازار تهیه کنیم، خاطرنشان کرد: در تعریف قانونی نیز بانک به ما گفت که باید یک ساله تسهیلات دریافتی در حوزه بومگردی بازپرداخت شود که امکانپذیر نیست.

این فعال عرصه گردشگری با بیان اینکه اگر بخواهیم کارها را به خود روستاییان واگذار کنیم با چالش عرضه فاکتور به بانک مواجه هستیم، گفت: شرکتی در روستاها وجود ندارد که ما از آنها پیشفاکتور بخواهیم و باید برای رونق روستا نیز از اهالی بومی استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه بیشتر افرادی که میخواهند وارد فعالیت بومگردی شوند تحت تأثیر تبلیغات هستند، اظهار کرد: برخی از فعالان بومگردی در صدا و سیما از درآمدهای خود میگویند و همه گمان میکنند که کسب این منافع مادی به سادگی صورت میگیرد.

اسماعیلزاده با بیان اینکه احداث اقامتگاههای بومگردی نباید به سادگی به سطح یک مهمانسرا تقلیل یابد، افزود: البته ما از حمایتهای اداره کل میراث فرهنگی قدردان میکنیم اما مشکل اساسی ما ورود بیرویه به این شغل است که نباید رخ دهد.

وی تصریح کرد: این ورود بیرویه باعث میشود شغلهای موجود نیز تهدید شود و در نهایت با یک رکود نیز در این حوزه مواجه شویم.

پیشتر ما با صدور مجوزهای بدون محدودیت در عرصههای شغلی دیگر مواجه شدیم که در نهایت باعث از بین رفتن سرمایههای کشور و اشباع بیش از اندازه برخی از فرصتهای اقتصادی بود که باعث متضرر شدن مردم شد، بنابراین در این حوزه که برای اقتصاد ما در شرایطی که باید از وابستگی به نفت رها شویم، باید بهتر عمل کرده و از متخصصین و ضوابط تعریف شده علمی و تجربه شده بهره ببریم.

===================

گزارش از سولماز عنایتی

===================


نظرات
  • نشاط شهر هیچ مسئولیتی در قبال متن نظرات ندارد.
  • نظرات شما پس از تایید نمایش داده می شوند.
  • نظراتی که شامل توهین و ... باشد تایید نخواهند شد.
  • نشاط شهر در قبول یا رد نظر شما آزاد است.
  • وارد کردن نام، آدرس ایمیل و متن نظر الزامیست.
  • آدرس ایمیل شامل www نمی باشد.
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
در جواب نظر
    تاکنون هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است. اولین نفری باشید که برای این خبر نظری ارسال می کنید.
اخبار ویژه
اطلاعیه ها
پربازدیدترین اخبار هفته
پربازدیدترین اخبار ماه
یادداشت
گزارش تصویری
آخرین نظرات کاربران
آخرین اخبار
کانال تلگرام نشاط شهر