شهرستان بهار

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان :

3 نیروگاه خورشیدی تا پایان سال وارد مدار می‌شود/ 2 نیروگاه 7 مگاواتی و سه مگاواتی در دست اقدام

شناسه خبر: ۷۷۲۱
 3 نیروگاه خورشیدی تا پایان سال وارد مدار می‌شود/ 2 نیروگاه 7 مگاواتی و سه مگاواتی در دست اقدام

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان با بیان اینکه سه نیروگاه خورشیدی تا پایان سال وارد مدار می‌شود، گفت: دو نیروگاه هفت مگاواتی و سه مگاواتی در دست اقدام است.

به گزارش نشاط شهر ، به نقل از خبرگزاری فارس از همدان، محمدمهدی شهیدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: با توجه به رشد فزاینده ارتباطات، موضوع اطلاعرسانی بسیار حائز اهمیت است و به بیان فعالیتهای بخش خدماترسان نیاز داریم.

وی با اشاره به وزارت نیرو سازمانی است که به صورت آنلاین خدماترسانی میکند که اگر اختلالی در کار پیش آید، مشکلاتی ایجاد خواهد شد، گفت: رسانهها کد ارتباطی مردم و مسوولان هستند که در حوزه وزارت نیرو نیز تعریف میشود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق همدان با اشاره به فعالیت صنعت برق کشور، خاطرنشان کرد: دوره پیک مصرف برق 15 خردادماه تا 15 شهریور را شامل میشود که دو ساعت پیک نیز در طول 90 روز وجود دارد و در مجموع 180 ساعت تعیینکننده برای کشور تعریف شده است.

وی با بیان اینکه در این 180 ساعت 20 هزار مگاوات به مصرف برق کشور اضافه میشود، گفت: در غیر ایام پیک مثلاً زمستان 33 هزار مگاوات مصرف وجود دارد اما در پیک تابستان به 55 هزار مگاوات مصرف میرسد که این افزایش به خاطر عوامل مختلف است.

شهیدی با اشاره به اینکه درجه حرارت مهمترین فاکتور تعیین کننده در مصرف برق به شمار میآید، بیان کرد: امسال یکی از استثناییترین سالها برای وزارت نیرو است و متاسفانه از آنجا که با کمبود بارش مواجه شدهایم و 36 درصد مخازن سدها نسبت به مشابه سال قبل کاهش داشته است، احتمالاً مشکلاتی را شاهد باشیم.

* از دست دادن 4 هزار و 300 مگاوات ظرفیت آبی

وی تصریح کرد: سال گذشته پشت سدها 8 میلیارد متر مکعب به تامین نیروی برق آبی اختصاص داده شد که امسال پیشبینی میشود به 3 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان با بیان اینکه سال گذشته 9 هزار و 300 مگاوات ظرفیت برق آبی داشتیم که امسال این ظرفیت کمتر از 5 هزار مگاوات خواهد بود، افزود: امسال متاسفانه 4 هزار و 300 مگاوات ظرفیت آبی را از دست دادهایم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته با 7.7 درصد رشد مصرف در کشور مواجه بودیم، گفت: در این سال سه درصد تعداد مشترکان رشد داشته و به رقم 34 میلیون رسید.

شهیدی با بیان اینکه امسال پیشبینی میشود در خوشبینانهترین حالت با افزایش 2 هزار مگاوات نیروگاه، 5 هزار و 400 مگاوات کسری نیروی برق داشته باشیم، افزود: سال گذشته با اقدامات صورت گرفته 4 هزار مگاوات کسری تامین شد.

وی با اشاره به اینکه انتظار میرود امسال با اقدامات بیشتری 5 هزار و 400 مگاوات کسری تامین شود، خاطرنشان کرد: نیاز به اقدامات مهمی در حوزه فرهنگسازی، مصرف و عملیاتی وجود دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق همدان بیان کرد: سال گذشته پیکی که به عنوان سهمیه برای استان تعیین شده بود 692 مگاوات بود که خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته به 663 مگاوات رسید که آن از میزان سهمیه کمتر بود، بدون اینکه خاموشی اعمال شود.

وی با اشاره به اینکه به همین دلیل در چهار گروهی که شرکت توانیرو تعیین کرده رتبه دوم را در کشور به دست آوردهایم، افزود: شرکت تولیدی اقدامات مهم و موثری داشته است.

شهیدی با بیان اینکه 35 درصد مصرف برق سال گذشته در بخش کشاورزی بوده است، گفت: بیشترین فعالیت عمدتا ًدر بخش کشاورزی است و سال گذشته 100 مگاوات موافقتنامه صورت گرفت یعنی 100 مگاوات از آن پیکی که در سال گذشته داشتهایم، کمتر باشد.

وی با اشاره به اینکه این موضوع یکمیلیارد و 100 میلیون تومان عایدی برای کشاورزان داشت بدین معنا که آنها اگر چهار ساعت در زمانی که تعیین شده مصرف نداشته باشند، بخشودگی شامل آنها شود، افزود: استفاده از کنتورهای هوشمند با هماهنگی امور آب از جمله موضوعات مورد توجه بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق همدان با بیان اینکه اگر کشاورزان در ساعات پیک کاهش مصرف داشته باشند هم به نفع خود آنهاست و هم به نفع پیک استان، خاطرنشان کرد: مشترکین کشاورزی اضافه دیماند دارند و این خارج از پروانهای بوده که برای آنها صادر میشود.

وی بیان کرد: با توجه به مصوبه هیات وزیران برای بخشی از کشاورزانی که اضافه دیماند دارند مقرر شده، آن را با نرخ سایر محاسبه کنیم.

*یک هزار و 376 مشترک اضافه دیماند در همدان

شهیدی با اشاره به اینکه با مصوبه شورای حفاظت آب و ضرورت هماهنگی با کشاورزان مقرر شده در این خصوص اطلاعرسانی صورت گیرد، افزود: در استان یکهزار و 376 مشترک اضافه دیماند دارند که چیزی معادل 17 مگاوات میشود.

وی با اشاره به اینکه اگر 17 مگاوات را در پیک کاهش دهیم نه تنها در مصرف برق صرفهجویی شده بلکه در برداشت آب نیز مدیریت میشود،گفت: 11 درصد مصارف استانی در بخش صنعت است که برنامهریزی در صرفه جویی مد نظر بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق همدان با بیان اینکه در مدیریت مصرف برق موضوع کاهش آلاینده، محیط زیست، صرفهجویی و سرمایه گذاری در پستها حائز اهمیت است، افزود: همدان جزو استانهای پیشرو در سرمایهگذاری نیروهای خورشیدی به شمار میآید و از سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه 56 مگاوات برنامهریزی شده بود که سال گذشته 35 مگاوات وارد مدار شد، گفت: سه نیروگاه در دست اقدام است که امیدواریم تا پایان سال وارد مدار شود.

شهیدی با اشاره به مشکلات مبادلات ارزی، بیان کرد: امیدوارم مشکلات حل شود و پنلهای خوشیدی در ماههای آینده وارد مدار شود.

* 69 مگاوات نیروگاههایی در بخش توزیع پروانه تاسیس را گرفتهاند

وی با بیان اینکه از سال گذشته ایجاد نیروگاههای 30 مگاواتی در شهرستان بهار و تویسرکان در حال پیگیری است، افزود: در حال حاضر 69 مگاوات نیروگاههایی در بخش توزیع پروانه تاسیس گرفتهاند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان با اشاره به اینکه امیدواریم 200 مگاوات ظرفیتسازی در استان تحقق پیدا کند، خاطرنشان کرد: سال گذشته هفت مگاواتی و 4.2 مگاواتی در شهرستان بهار و نیممگاواتی در شهرستان اسدآباد محقق شد.

وی با اشاره امسال نیز دو نیروگاه هفت مگاواتی و سه مگاواتی در دست اقدام داریم که شبکه اجرایی آنها در حال انجام است تا پایان سال وارد مدار شود، افزود: 21.5 مگاوات در سی اچ پی است که 11.5 مگاوات آن سال گذشته بهرهبرداری شده و امسال امیدواریم بقیه آنها محقق شود.

شهیدی با بیان اینکه روشنایی معابر در بخش جاری تعریف میشود، گفت: فروش انشعاب منابع درآمدی برای طرحهای سرمایهای است.

وی با اشاره به مشکلات واحد فروش، افزود: تبصره 14 قانون هدفمندی یارانهها باعث شده با فروش انشعاب، درآمدها وارد حساب شرکت نشود و این باعث کندی در بخش فعالیتها شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان با بیان اینکه در تامین برق متقاضیان شهری مشکل خاصی نداریم، گفت: احداث شبکه در دستور کار است که امیدوارم اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه در بخش توزیع 2 هزار مگاوات ظرفیت در پستهای توزیع وجود دارد که یک سوم آن در پیک استفاده میشود، افزود: تفاهمنامهای با شرکت شهرکهای صنعتی منعقد شده و 41 مگاوات ظرفیتسازی در این مناطق داریم که 23 مگاوات آماده شده و 18 مگاوات در دست اقدام است.

شهیدی با بیان اینکه دو سوم ظرفیتسازی ایجاد شده است، گفت: برای شهرستان همدان دو پست که یکی از آن در سایت شرکت توزیع بوده، در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم تا پایان سال پست همدان6 وارد مدار شود، افزود: در این حوزه سرمایهگذاری بیش از 20 میلیارد تومانی در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان بیان کرد: پست دوم در روستای عبدالرحیم قهاوند است که به دلیل کمبود منابع این پروژه عقب افتاده است که امیدوارم بر اساس برنامهریزی تا پایان سال وارد مدار شود که البته کار اجرایی آن آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان ملایر مناقصه پست ملایر در شهرک ولیعصر(عج) انجام شده است، افزود: امیدواریم مشکلات شهرستان ملایر و همدان تا پایان سال حل شود.

شهیدی به موضوع تلفات انرژی اشاره کرد و آن را یکی از شاخصهای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: سال 86 تلفات شرکت 22 درصد بود که خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته سیر نزولی یافته است.

وی با اشاره به اینکه تلفات فنی با اصلاح شبکهها در روستاها و شهرها کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: تلفات پایان سال 95، 10.76 درصد بود که پایان سال گذشته به 10.49 درصد رسید و با کاهش مواجه بودیم که امیدوارم امسال نیز شاهد کاهش باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان بیان کرد: میانگین استان با کشور برابری میکند اما امیدوارم به شاخص مورد نظر که هفت است، برسیم.

*کاهش 10 درصدی انرژی توزیع نشده

وی با اشاره به اینکه در این برنامه دو پروژه تعریف شده است، افزود: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته 10 درصد کاهش انرژی توزیع نشده را سال گذشته نسبت به سال 95 داشتیم.

شهیدی با بیان اینکه سال گذشته با هفت درصد کاهش قطعی مواجه شدیم، گفت: مناقصه با خط گرما را اخیراً داشتهایم که 500 میلیون تومان صرفه جویی را پیشبینی کردهایم.

وی با اشاره به اینکه مطالبات در حوزه درآمدی شرکت بسیار حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: 104 میلیارد تومان از مشترکین طلب داریم که 30 میلیارد تومان تنها در بخش روستایی تعریف میشود که از سالهای گذشته انباشته شده است.

*بدهی 35 میلیارد تومانی دستگاههای دولتی به شرکت برق استان

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان از بدهی 35 میلیارد تومانی دستگاههای دولتی به شرکت برق استان خبر داد و افزود:خوشبختانه سال 96 و 97 دستگاههای دولتی هزینه جاری را پرداخت کردهاند اما مطالبات متعلق به سالهای گذشته است.

وی با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته طی سال گذشته، میزان وصولی 4.3 درصد نسبت به سال 95 افزایش داشته است، گفت: در این پرداختیها بخش کشاورزی بیش از 100 درصد بدهی خود و بخش عمومی و صنعتی نیز 83 را پرداخت کردهاند.

شهیدی با اشاره به اینکه 24 میلیارد تومان پرداختیها متعلق به بخش عمومی و 5 میلیارد تومان به بخش صنعتی بوده است، افزود: بخش خصوصی 13.5 میلیارد تومان پرداخت کرده است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در بخش خانگی 59 درصد پرداختها صورت گرفته است، گفت: همدان در بین 39 شرکت کشور نسبت به رقم مطالبات رتبه 27 را دارد که نیاز به استفاده از ظرفیتها وجود دارد.

*رشد 7 دهم تعداد مشترکین برق در همدان

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان با تاکید به اینکه در روستاهایی که مطالبات کم داشته و خوشحساب باشند، خدمات بیشتری ارائه خواهیم داد، افزود: در استان 12 هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی شده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا گرانی منابع انرژی در دستور کار دولت است، گفت: از طرف وزیر نیرو افزایش 7 درصد اعلام شده که رقم قابل توجهی نیست.

شهیدی با بیان اینکه تعداد رشد مشترکین در استان 7 دهم بوده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته 35 میلیارد تومان در اصلاح شبکه هزینه شده است .


نظرات
  • نشاط شهر هیچ مسئولیتی در قبال متن نظرات ندارد.
  • نظرات شما پس از تایید نمایش داده می شوند.
  • نظراتی که شامل توهین و ... باشد تایید نخواهند شد.
  • نشاط شهر در قبول یا رد نظر شما آزاد است.
  • وارد کردن نام، آدرس ایمیل و متن نظر الزامیست.
  • آدرس ایمیل شامل www نمی باشد.
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
در جواب نظر
    تاکنون هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است. اولین نفری باشید که برای این خبر نظری ارسال می کنید.
اخبار ویژه
اطلاعیه ها
پربازدیدترین اخبار هفته
پربازدیدترین اخبار ماه
یادداشت
گزارش تصویری
آخرین نظرات کاربران
آخرین اخبار
کانال تلگرام نشاط شهر