شهرستان بهار

متولی جمع‌آوری زباله شهرک صنايع غذایی «بهار» کیست؟

شناسه خبر: ۸۵۰۶
متولی جمع‌آوری زباله شهرک صنايع غذایی «بهار» کیست؟

تور رسانه‌ای خبرنگاران از دو واحد صنایع تبدیلی همدان و با هدف بررسی مشکلات تولیدکنندگان انجام شد.

به گزارش نشاط شهر، به نقل از خبرگزاری فارس از همدان، تور رسانهای خبرنگاران به شهرک صنایع غذایی «بهار» با بازدید از سردخانه دومنظوره «نگین الوند» و شرکت «آریاشور هگمتانه» انجام شد.

سردخانه دومنظوره «نگین الوند» ظرفیت نگهداری 10 هزار تن انواع محصولات کشاورزی را دارد و یکی از سردخانههای موفق در استان همدان محسوب میشود.

شرکت «آریاشور هگمتانه» نیز با سرمایهگذاری 2 میلیارد تومان آغاز به کار کرده و برای 30 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است؛ این شرکت در طرح توسعه خود میتواند برای 100 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کند.

مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی استان همدان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در استان همدان حدود یکمیلیون تن سیب زمینی در سال تولید میشود اظهار کرد: هر ساله حدود 400 هزار تن سیبزمینی به استان همدان منتقل میشود که در مجموع یکمیلیون و 400 هزار تن سیب زمینی در استان تولید و وارد میشود.

غلامحسین تقوی با بیان اینکه به محصول سیب زمینی به عنوان یک محصول استراتژیک نگاه میشود و مورد توجه ویژه دولت است ادامه داد: به خاطر امنیت غذایی کشور باید خود ما تولید داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان جهاد کشاورز تولید سیب زمینی را در دستور کار قرار داده است تصریح کرد: باید عملکرد تولید سیب زمینی در هکتار را بالا ببریم.

مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه 10 درصد از سطح زیر کشت سیب زمینی در استان کاهش پیدا کرده اما راندمان تولید افزایش داشته است ادامه داد: برنامههایی برای توسعه صنایع تبدیلی در استان داریم.

وی با بیان اینکه سال گذشته رونق در صنایع غذایی استان خیلی خوب بوده است افزود: نوسازی واحدهای صنایع تبدیلی استان در برنامه است و 30 درصد واحدها نیاز به نوسازی دارند.

تقوی با بیان اینکه در حوزه صنایع تبدیلی باید روی صادرات کار شود اظهار کرد: بخش صنایع غذایی رکودی نداشته و فعالیت خوبی داشته است.

وی تاکید کرد: در دورانی که در تحریم نفتی به سر میبریم باید به صادرات غیر نفتی توجه کنیم چراکه باید از تحریمها به عنوان فرصت استفاده کرد.

مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی همدان با اشاره به اینکه هیچ واحد تعطیلی در سال گذشته تعطیل نشده است افزود: هفت واحد تعطیل صنایع تبدیلی استان شروع به کار کردند و 23 واحد طرح توسعه سال گذشته پروانه صادر شده و واحدهای تولیدی به دنبال ارتقای هستند.

وی با بیان اینکه 3 هزار و 800 نفر در استان در صنایع غذایی دارای مجوز از جهاد کشاورزی به صورت مستقیم مشغول به کار هستند افزود: 5 هزار و 500 نفر در صنایع غذایی دارای مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مشغول به کار هستند.

ظرفیت سردخانههای استان 300 درصد اضافه شده است

تقوی در ادامه به موضوع سردخانههای همدان اشاره کرد و با بیان اینکه از سال 91 تا 97 به ظرفیت سردخانههای استان 300 درصد افزوده شده است ادامه داد: وجود سردخانهها زمان ماندگاری محصولات کشاورزی را بالا میبرد.

وی به میزان سیر تولیدی در استان اشاره کرد و با بیان اینکه سال گذشته 50 تا 53 هزار تن در استان همدان سیر تولید میشود افزود: باید از ظرفیت این محصول استفاده کنیم چراکه ظرفیت صادراتی خوبی دارد.

مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی همدان با بیان اینکه در حوزه واحدهای فرآوری سیر در استان 90 واحد شوری و ترشی فعال است تصریح کرد: سیر ترش یا سیر شور بستهبندی و صادر میشود و برخی واحدها پودر سیر و یا محصولات دیگری تولید میکنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار در بازدید از سردخانه نگین الوند با بیان اینکه شهرستان بهار بعد از فامنین کوچکترین شهرستان استان است ادامه داد: شهرستان بهار هفت درصد وسعت استان را دارد اما 10 درصد اراضی کشاورزی مربوط به شهرستان بهار است.

هوشنگ کرمی با بیان اینکه در حوزه کاربری اراضی در کشور استان اردبیل رتبه اول و استان همدان رتبه دوم را دارد افزود: 53 درصد کاربری اراضی استان همدان کشاورزی است.

وی با بیان اینکه گندم، جو، سبزی و صیفی، غلات، سیر، سیب زمینی و... در شهرستان بهار بیشتر از سایر محصولات کشت میشود بیان کرد: سالانه 5 میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید میشوئد که یک میلیون تن در استان و 250 هزار تن در شهرستان بهار تولید میشود.

تولید 47 تن سیب زمینی در هکتار در شهرستان بهار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار با اشاره به بیان اینکه در شهرستان بهار 47 تن سیب زمینی در هکتار و در استان 43 تن در هکتار و در دنیا 30 تن سیبزمینی در هکتار تولید میشود افزود: هر استان و منطقه تعهد تولید یک محصول خاص را دارد و استان همدان تولید یک میلیون تن برای امنیت غذایی را تعهد دارد.

وی با بیان اینکه 6 هزار هکتار سیب زمینی در شهرستان بهار تولید میشود افزود: در شهرستان بهار سیب زمینی کمتر به انبار میرود و به صورت تازهخوری مصرف میشود.

کرمی با بیان اینکه استانهایی مانند کرمانشاه، زنجان، خوزستان و لرستان 300 هزار تن تولید سیب زمینی دارند و دپو در شهرستان بهار انجام میشود افزود: یکی از مشکلات در شهرستان بهار نبود انبار و سردخانه بود.

وی با اشاره به اینکه سردخانههایی ایجاد شده و ظرفیت سردخانههای استان اکنون به 90 هزار تن و ظرفیت انبار فنی به 120 هزار تن رسیده است ادامه داد: به همین میزان سردخانه در استان همدان در حال ساخت است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار با بیان اینکه سطح زیر کشت سیبزمینی در شهرستان بهار در گذشته 7 هزار و 500 هکتار بود و اکنون به 6 هزار هکتار رسیده است افزود: با وجود کاهش سطح زیر کشت اما تولید کاهش نداشته است.

وی با بیان اینکه وجود سردخانهها باعث شده ضایعات محصول به زیر پنج درصد برسد افزود: با ایجاد سردخانهها 20 هزار تن محصول در استان همدان صرفهجویی شده است.

مسئول اداری و کارشناس حقوقی شرکت «آریاشور هگمتانه» در ادامه به مشکلات این شرکت اشاره کرد و با بیان اینکه برای خرید زمین، گرفتن انشعاب برق، تلفن و گاز مشکلات زیادی داشتیم اظهار کرد: برای دریافت خط تلفن 42 میلیون به شرکت شهرکها پول دادیم.

مصطفی فاضل با بیان اینکه برای شروع کار 2 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده و برای طرح توسعه 5 میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام خواهد شد ادامه داد: یکی از مشکلات ما با سازمان غذا و دارو است.

کمیته ارزیابی سازمان غذا و دارو سه ماهه تشکیل نشده است

وی با بیان اینکه طرح توسعه شرکت وارد کمیته ارزیابی سازمان غذا و دارو شده اما این کمیته سه ماهه که تشکیل نشده است بیان کرد: اکنون طرح توسعه شرکت لنگ یک نظر ساده از کمیته ارزیابی سازمان غذا و دارو است.

مسوول اداری و کارشناس حقوقی شرکت «آریاشور هگمتانه» یکی از مشکلات ما با اداره دارایی و مشکل دیگر با بانک برای دریافت تسهیلات است افزود: بانک 6 میلیارد تومان ضمانت میخواهد که نداریم.

وی با بیان اینکه شرکت شهرکهای صنعتی از واحدهای تولیدی شهرک صنایع غذایی بهار پول دریافت میکند اما برای جمعآوری زبالهها اقدامی نمیکند افزود: شهرداری بهار و شرکت شهرکها صنعتی زیر بار نمیروند.

فاضل بیان کرد: هیچگونه بدهی به تامین اجتماعی نداریم اما تامین اجتماعی ما را 36 میلیون تومان جریمه کرده و در واقع برای ما هزینهتراشی کرده است.

نظرات
  • نشاط شهر هیچ مسئولیتی در قبال متن نظرات ندارد.
  • نظرات شما پس از تایید نمایش داده می شوند.
  • نظراتی که شامل توهین و ... باشد تایید نخواهند شد.
  • نشاط شهر در قبول یا رد نظر شما آزاد است.
  • وارد کردن نام، آدرس ایمیل و متن نظر الزامیست.
  • آدرس ایمیل شامل www نمی باشد.
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
در جواب نظر
    تاکنون هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است. اولین نفری باشید که برای این خبر نظری ارسال می کنید.
اخبار ویژه
اطلاعیه ها
پربازدیدترین اخبار هفته
پربازدیدترین اخبار ماه
یادداشت
گزارش تصویری
آخرین نظرات کاربران
آخرین اخبار
کانال تلگرام نشاط شهر