شهرستان بهار

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان مطرح کرد :

رشد 100 درصدی سرمایه‌گذاری استقرار واحدهای صنعتی در راستای جهش تولید

شناسه خبر: ۹۷۸۸
 رشد 100 درصدی سرمایه‌گذاری استقرار واحدهای صنعتی در راستای جهش تولید

ایجاد بستر سرمایه‌گذاری برای 85 واحد جدید در شهرک صنعتی بهاران/ افزایش 90 مگاوات برق به استان در قالب دو قرارداد

به گزارش نشاتط شهر، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان گفت: در راستای تحقق جهش تولید نسبت به مشابه سال قبل شاهد رشد 100 درصدی سرمایهگذاری بودهایم که با توجه به ویروس کرونا و تحریمها از اهمیت ویژهای برخوردار است.

ایجاد زیرساختهای لازم برای استقرار واحدهای صنعتی

محمدرضا بادامی در ابتدای سخنان خود با اشاره به لغو برنامههای روز ملی صنایع کوچک و متوسط، به دلیل شیوع ویروس کرونا به اقدامات صورتگرفته شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان از سال 98 تاکنون اشاره کرد و گفت: ایجاد زیرساختهای لازم برای استقرار واحدهای صنعتی از آمادهسازی زمین و مطالعه تا اخذ مجوز و امتیازات از مهمترین رسالتهای ما در شرکت شهرکهای صنعتی بوده که انجام شده و بخش سختافزاری کار را دربرمی گیرد.

آموزش مدیران و کارگران و بازدید از خوشههای صنعتی

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در بخش نرمافزاری نیز حمایت از صنایع کوچک با آموزش مدیران و کارگران و بازدید از خوشههای صنعتی با برگزاری تور از جمله اقدامات صورت گرفته است؛ چراکه معتقدیم آموزش نقش مهمی در توسعه کار دارد و بر این اساس تاکنون 9 تور صنعتی و 150 دوره آموزشی برگزار شده است.

بهبود فرآیندها و حمایت مالی از پایاننامههای ارشد و دکترا

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان اضافه کرد: یکی دیگر از اقدامات این بخش بهبود فرآیندها است به این معنی که فعالان واحدهای صنعتی با استفاده از سیستم اطلاعاتی و تحقیقاتی از ایدههای نو بهرهمند میشوند ضمن اینکه رویدادهای استارتآپی و حمایت مالی از پایاننامههای ارشد و دکترا که مبتنی بر پیوند و ارتباط بین صنعت و دانشگاه هستند نیز در این بخش تعریف میشود.

برگزاری نمایشگاه توانمندی صنایع کوچک و متوسط داخلی و خارجی

بادامی گفت: برگزاری نمایشگاه توانمندی صنایع کوچک و متوسط داخلی و خارجی نیز از دیگر اقداماتی است که انجام میشود چراکه به اعتقاد ما این نمایشگاهها بهترین فرصت برای بازاریابی و برقراری ارتباط بین واحدهای صنعتی هستند؛ برگزاری دو دوره نمایشگاه با استقرار خوشه کشمش ملایر در یکی از غرفههای نمایشگاه صنایع مسکو یکی از آنها بود که سال گذشته انجام شد و به واسطه آن طی حضور چند روزه در این نمایشگاه قراردادهای خوبی با طرفین خارجی منعقد شد.

حمایت از سرمایهگذارانی که واحدهای صنعتی غیرفعال را فعال میکنند

وی تصریح کرد: یکی دیگر از رسالتهای مهم ما حمایت از سرمایهگذارانی است که واحدهای صنعتی غیر فعال را فعال میکنند این کار با استفاده از مجوزهای صادرشده از سوی سازمان صمت، میراث فرهنگی، اصناف و سازمان جهاد کشاورزی با حمایت از سرمایهگذار جدید یا تقویت فعالان واحد صنعتی صورت میگیرد.

خدمات مشاورهای کلینیکهای سیار به واحدهای صنعتی

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان به کلینیکهای سیار و عقد قرارداد با خدمات مشاورهای نیز اشاره کرده و افزود: کارشناسان این بخش به واحدهایی که مشکل مالیات، بیمه، بازاریابی و مدیریتی دارند ارائه خدمت میکنند، علاوه بر این عارضهیابی واحدهای صنعتی نیز با انعقاد قرار داد با کارشناسان این بخش نیز از دیگر اقدامات ما است که در قالب پروژههای عارضهیابی ایفای نقش میکنند که تاکنون 30 پروژه عارضهیابی انجام شده است.

برگزاری دورههای آموزش ایمنی و بهداشت

بادامی بیان کرد: برگزاری دورههای آموزش ایمنی و بهداشت به صورت رایگان نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته است که تاکنون 150 دوره آموزش ایمنی و بهداشت با حضور یک هزار و 300 نفر برگزار شده است.

وی ادامه داد: توسعه خوشه صنعتی مبل ومنبت نهاوند، جشنواره خوشه صنعتی مبل و منبت اشترمل با حضور وزیر صمت، اجرای پروژه صنعتی خوشه کشمش ملایر، اخذ پاویون اختصاصی برای کشمش ملایر در صنایع غذایی مسکو، حمایت از واحدهای صنعتی در قطر، حمایت از حضور واحدهای صنعتی خوشه مبل و منبت در نمایشگاه تخصصی مبلمان و حمایت از جشنواره مبل و منبت ملایر از دیگر اقدامات شرکت شهرکهای صنعتی استان از سال 98 تاکنون بوده است.

ایجاد بستر سرمایهگذاری برای 85 واحد جدید در شهرک صنعتی بهاران

این مقام مسئول با تاکید بر اهم اقدامات سال گذشته در حوزه تامین زیرساختها یادآور شد: توسعه شهرک صنعتی بهاران به مساحت 40 هکتار و ایجاد بستر سرمایهگذاری برای 85 واحد جدید در این بخش بوده و امیدواریم به زودی وارد مرحله تولید شوند.

بادامی افزود: با توجه به استقبال صنایع سفال و سرامیک و چینیآلات بهداشتی از شهرک صنعتی لالجین و اتمام قطعات قابل واگذاری، موفق شدیم با مطالعات دقیق شهرک صنعتی لالجین 2 را تملک و طراحی کنیم که بر این اساس عملیات زیرساخت آغاز شده و به محض آماده شدن زیرساختها واگذاریها انجام خواهد شد.

وی به هماهنگی صورتگرفته در شهرستان نهاوند برای خوشه مبل و منبت روستای دهفول نیز اشاره کرد و گفت: زیرساختهای لازم برای استقرار 50 کارگاه در کنار شهرک صنعتی نهاوند در حال تامین بوده و بهزودی این واحدها در این مکان مستقر خواهند شد.

تملک 14 هکتار د ناحیه صنعتی فرسفج

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان اظهار کرد: با توجه به استقبال قابل توجهی که از سوی ناحیه صنعتی فرسفج شهرستان تویسرکان برای استقرار واحدهای دارویی وجود داشته و اراضی رو به اتمام بود، تملک 14 هکتار در فرسفج در راستای توسعه این ناحیه صنعتی طراحی شده و به زودی به اجرا درمی آید.

بادامی یکی از زیرساختهای مهم در استقرار واحدهای صنعتی را برق خواند و اذعان کرد: با توجه به نیازسنجی صورت گرفته از دو شهرستان همدان و بهار قراردادی با شرکت برق منطقهای باختر منعقد شده و 30 مگاوات برق در شهرک صنعتی غذایی بهاران ایجاد خواهد شد که اتفاق بسیار مهمی در این بخش محسوب میشود.

وی با اشاره به شهرک صنعتی امام رضای ملایر، ابراز کرد: این شهرک صنعتی به عنوان قطب آلیاژ در کشور شناخته شده و دو واحد فروسلیس در آنجا فعالیت میکنند در هر واحد برای 1200 نفر ایجاد اشتغالشده، ضمن اینکه با جلوگیری از خام فروشی ارزش افزوده فراوانی برای استان در این بخش خواهد داشت.

افزایش 90 مگاوات برق به استان در قالب دو قرارداد

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان ادامه داد: نیاز این شهرک صنعتی تامین برق برای واحدهای فروسلیس، فرو منگنز و شمش منیزیم بود که طی عقد قرارداد با شرکت برق منطقهای باختر 60 مگاوات برق برای این شهرک تامین شد و بر این اساس در قالب دو قرارداد 90 مگاوات برق به استان اضافه شد.

بادامی تاکید کرد: با توجه به اینکه مجموع برق مصرفی در بخش خانگی، صنعتی و کشاورزی 650 مگاوات است افزودن 90 مگاوات توسط شرکت شهرکهای صنعتی اتفاق مهمی قلمداد میشود.

استقرار دو ساختمان و یک دستگاه ماشین آتش نشانی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به استقرار دو ساختمان آتش نشانی در شهرکهای صنعتی بوعلی و تویسرکان با مبلغی بالغ بر دو میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: خرید یک دستگاه ماشین آتشنشانی به ارزش یک میلیارد تومان از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط شرکت شهرکهای صنعتی بوده است.

پیگیری مطالعه و ایجاد دو خوشه صنعتی فرش و چرم

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان از پیگیری مطالعه و ایجاد دو خوشه صنعتی پرتعداد و اثرگذار فرش و چرم همدان خبر داد و متذکر شد: با اتمام مطالعه عملیات اجرایی آنها در سال جاری آغاز خواهد شد وبین 3 تا 5 سال زمان لازم است تا عملیات ایجاد خوشهها خاتمه پیدا کند.

بادامی با اشاره به قراردادهای واگذاری از سال 98 تاکنون، بیان کرد: برای حدود 80 هکتار مساحت اراضی با واحدهای صنعتی قرارداد منعقد شده که 300 واحد صنعتی در این 80 هکتار قرار است اجرا شده و به بهرهبرداری برسند.

وی واگذاری در ادامه عنوان کرد: دو ناحیه صنعتی فامنین و صالحآباد نیز با توجه به تامین زیرساختها و تشویق سرمایهگذار از جمله اقدامات مثبت صورت گرفته بوده که در سال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.

آغاز عملیات احداث منطقه ویژه مبتنی بر فناوریهای برتر

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان اعلام کرد: منطقه ویژه مبتنی بر فناوریهای برتر که یکی از چهار منطقه مصوب کشور (همدان، مشهد، تبریز و تهران) بوده و در 50 هکتار عملیات احداث آن در حال انجام است، با سه واحد صنعتی فناوری قرارداد منعقد شده که با استقرار آنها شاهد ارتباط فناوری، شرکتهای دانشبنیانی و تحقیقاتی و ارتباط دانشگاه با واحدهای صنعتی خواهیم بود که منجر به ارتقای علمی واحدهای صنعتی خواهد شد.

تامین آب و برق جهان آباد

بادامی در ادامه سخنان خود به منطقه ویژه اقتصادی جهانآباد به عنوان یکی از مهمترین مناطق اقتصادی و صنعتی نیز اشاره کرد و افزود: مجوزهای لازم برای عملیات اجرایی در یک فاز 200 هکتاری اخذ شده و از آنجاییکه برق پایدار یکی از جدیترین نیازهای این منطقه بود در سال جاری 63 کیلووات احداث میشود. برای تامین آب این منطقه نیز قراردادی با وزارت نیرو منعقد شده که سه میلیون متر مکعب از محل فاضلاب شهر همدان به آن تخصیص داده شده و شرکت آب منطقهای استان پیگیر طراحی و اجرای خط انتقال است.

تقدیر از واحدهای فعال شده غیرفعال با حضور وزیر

وی از برگزاری دو رویداد مهم در روز سه شنبه 21 مردادماه به صورت ویدئو کنفرانسی و با حضور وزیر صمت خبر داد و تصریح کرد: تقدیر و تشکر از واحدهای فعال شده غیرفعال یکی از این برنامهها است که از استان همدان تعاونی پایا بسپار آریا مورد تقدیر وزیر صمت قرار خواهد گرفت که طی سالهای گذشته 13 واحد تولیدی راکد را فعال و برای 580 نفر ایجاد اشتغال کرده است.

این مقام مسئول به برپایی نمایشگاه دائمی در ساختمان کسب و کار در شهرک فناوری نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر نمایش توانمندی استان در این نمایشگاه، نیازهای داخلی استان نیز در معرض دید شرکتکنندگان قرار خواهد گرفت تا جاییکه امکان دارد این نیازها از طریق خود استان مرتفع شود، این بخش نیز امروز توسط وزیر محترم صمت افتتاح خواهد شد.

بادامی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید، اذعان کرد: خوشبختانه بر این اساس و در راستای تحقق این شعار حمایتهای ویژهای از استقرار واحدهای صنعتی صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد رشد 100 درصدی سرمایهگذاری بودهایم که با توجه به ویروس کرونا و تحریمها از اهمیت ویژهای برخوردار است.

وی در پایان سخنان خود با ابراز قدردانی از حمایتهای استاندار همدان، مسئولان و نمایندگان مجلس در پیشبرد اهداف شرکت شهرکهای صنعتی، تاکید کرد: بدون تردید اگر این حمایتها کمرنگ بود شاهد موفقیتهای امروز به این میزان نبودیم.

نظرات
  • نشاط شهر هیچ مسئولیتی در قبال متن نظرات ندارد.
  • نظرات شما پس از تایید نمایش داده می شوند.
  • نظراتی که شامل توهین و ... باشد تایید نخواهند شد.
  • نشاط شهر در قبول یا رد نظر شما آزاد است.
  • وارد کردن نام، آدرس ایمیل و متن نظر الزامیست.
  • آدرس ایمیل شامل www نمی باشد.
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
در جواب نظر
    تاکنون هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است. اولین نفری باشید که برای این خبر نظری ارسال می کنید.
اخبار ویژه
اطلاعیه ها
پربازدیدترین اخبار هفته
پربازدیدترین اخبار ماه
یادداشت
گزارش تصویری
آخرین نظرات کاربران
آخرین اخبار
کانال تلگرام نشاط شهر