سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه ویدئو: 22
تاریخ انتشار: 1400/7/8 00:51:49

گزارشی از مراسم عزاداری روز اربعین حسینی در شهر بهار خبرنگار : مرضیه_کریمی_رادپور