سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با صدای_مردم#در خواست مردم از مسئولین
پیام مردمی :

در خواست مردم از مسئولین

نشاط شهر در قبال صحت و سقم پیام های مردمی هیچگونه مسئولیتی ندارد و تنها منعکس کننده آنهاست. ادارات و ارگانهای مربوطه با ارسال جوابیه می توانند پاسخگو باشند.