سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با کاهش_نزولات#سال ۹۹ در زمینه ادغام آب روستایی در شرکت آبفا، شهرستان بهار در زمره بهترین ها بود
ایمان حاجی یی مدیر آبفای شهرستان بهار:

سال ۹۹ در زمینه ادغام آب روستایی در شرکت آبفا، شهرستان بهار در زمره بهترین ها بود

ایمان حاجی ئی‌ مدیر آبفای شهرستان بهار باتوجه به دوم فروردین که منتسب به روز جهانی آب است به عملکرد این اداره پرداخت و به نکات آموزشی برای حفظ این میراث اشاره کرد.