سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

آب شرب روستای بهادربیگ به طور مرتب کلرزنی می شود
رئیس آبفای شهرستان بهار:

آب شرب روستای بهادربیگ به طور مرتب کلرزنی می شود

گروه - مرضیه کریمی رادپور : ایمان حاجی ئی رئیس اداره آبفای شهرستان بهار در گفتگو با خبرنگار نشاط شهر در خصوص وجود آلودگی در آب روستای بهادربیگ اظهار داشت: این موضوع به تعطیلات نور...
حوادث