سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر


گزارشی از مراسم تجلیل از محمدعلی خلجی، از هنرمندان عرصه موسیقی در شهر بهار / 🎶 موسیقی متن: محمدعلی خلجی / مرضیه کریمی رادپور