سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر


بازدید نماینده ویژه رئیس جمهور از دوراهی زاغه صالح آباد و صحبت با کامیون‌داران و کسبه این منطقه/ مرضیه کریمی رادپور