سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با آسیا#همدان پایتخت گردشگری آسیا شد

همدان پایتخت گردشگری آسیا شد

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان: مجمع شهرداران آسیایی، پایتخت‌های محیط زیستی، فرهنگی و گردشگری خود برای سال ۲۰۲۴را به طور رسمی معرفی کرد که همدان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا انتخاب شد.

باید با در نظر گرفتن دغدغه‌های ۱۴ میلیون نفری که به نامزد پیروز رأی ندادند، اجازه ندهیم که آن‌ها مأیوس شوند / این انتخابات حاوی پیام‌های مهم کاهش مشارکت بود / عدم تمایل بخش قابل توجهی از مردم برای استفاده از حق انتخاب خود باید اهل سیاست را به خود بیاورد؛ نمی‌توانیم به راحتی از کنار آن بگذریم / مهم‌ترین نکته این است که این کاهش مشارکت برای ما تبدیل به یک مسئله جدی شود