سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با بازنشستگان#خبر مهم برای بازنشستگان

خبر مهم برای بازنشستگان

بر اساس بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، امکان استفاده بازنشستگان از امکانات نقدی و غیر نقدی دستگاه‌ها فراهم شد.