سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با شهروند_افتخاری#بعنوان یک مشاور و شهروند افتخاری بهار در کنار مردم شریف شهر بهار خواهم بود
مجیدی خطاب به مردم بهار:

بعنوان یک مشاور و شهروند افتخاری بهار در کنار مردم شریف شهر بهار خواهم بود

مهدی مجیدی با بیان این مطلب که یک سالی که در شهر بهار خدمت کرد، یکی از بهترین سالهای زندگیش بود گفت: مردم بهار از بهترین مردم هستند و نسبت به کوچکترین حرکات ما عکس العمل نشان داده، بی تفاوت نبودند و احساس تعلق شهروندی بالایی داشتند و این برای من بسیار ارزشمند بود.