سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با عیدی#چرا حقوق برخی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی کامل واریز نشد؟

چرا حقوق برخی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی کامل واریز نشد؟

به‌گفتۀ رئیس کانون بازنشستگان تأمین‌اجتماعی قرار بوده ۵۲ درصد سهام پتروشیمی امیرکبیر به بازنشستگان این سازمان واگذار شود و گفته شده بود مستمری‌بگیرانی که به خرید این سهام تمایلی ندارند، می‌توانند با ارسال پیامک انصراف دهند.
کارمندان چقدر عیدی می‌گیرند؟

کارمندان چقدر عیدی می‌گیرند؟

براساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ و پیوست‌های آن، حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی علی‌الحساب ۱۰درصد افزایش خواهد یافت.