سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با عیدی#کارمندان چقدر عیدی می‌گیرند؟

کارمندان چقدر عیدی می‌گیرند؟

براساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ و پیوست‌های آن، حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی علی‌الحساب ۱۰درصد افزایش خواهد یافت.