سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با مستأجر#مالکین تنها تا سقف ۱۵ درصد حق افزایش اجاره بها دارند/با مالکین متخلف برخورد قضایی می شود
معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار شهرستان بهار:

مالکین تنها تا سقف ۱۵ درصد حق افزایش اجاره بها دارند/با مالکین متخلف برخورد قضایی می شود

محمدرضا شفیعی در جلسه کمیته تنظیم بازار شهرستان بهار با اعلام این مطلب که مالکین تنها تا سقف ۱۵ درصد حق افزایش اجاره بها دارند گفت: با مالکینی که بیش از ۱۵ درصد اجاره بها را افزایش دهند برخورد قضایی خواهد شد.