سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با کودکان_ناشنوا#هزینۀ  ۲۰۰ میلیونی برای کودکان ناشنوا رایگان شد

هزینۀ ۲۰۰ میلیونی برای کودکان ناشنوا رایگان شد

معاون درمان وزارت بهداشت: از آنجا که عمل کاشت حلزون حدود ۲۰۰ میلیون تومان هزینه داشت خانواده‌های زیادی توان پرداخت هزینه‌ها را نداشتند و سال‌ها در انتظار نوبت عمل می‌ماندند. از دست‌دادن سن طلایی کاشت یعنی صفر تا ۴ سالگی نیز باعث می‌شد کودک ناشنوا در مهارت‌های ارتباطی دیگر نیز دچار مشکل شود.