سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه عکس نوشت: 15
تاریخ انتشار: 1400/3/15 18:49:06

به مناسبت انتشار کتاب "فرهنگ مردم بهار" توسط جواد نوری عزیز

به ذهنم رسید از یک هنرمند به صورت هنری تشکر کنم

همچنین این کتاب ارزشمند رو در اولین فرصت تهیه خواهم کرد.

طراح: محمدرضا باغبانی

انتهای پیام /