سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه عکس نوشت: 171
تاریخ انتشار: 1401/9/2 14:26:40


به‌گزارش نشاط شهر، بازدید میدانی تسطیح، زیرسازی و خاکبرداری محوطه درمانگاه تامین اجتماعی توسط واحد فنی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهار شهر صورت پذیرفت./شهرزاد عباسی