سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه عکس نوشت: 36
تاریخ انتشار: 1400/6/11 14:33:41

گزارش تصویری از مراسم تودیع و معارفه شهردار شهر بهار

 

عکاس: مبینا صباحی