سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر


گزارش تصویری از برگزاری نشست خبری نماینده مردم بهار و کبودراهنگ با خبرنگاران شهرستان بهار/ امیرعلی قاسملو_آرزو میرزایی