سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه ویدئو: 10
تاریخ انتشار: 1400/3/9 11:17:38

به جمع مردم بهار آمدیم تا جویای نظر آنها در مورد اجماع کاندیداهای شهر بهار شویم یاسین احمدی امیرعلی قاسملو مرضیه کریمی رادپور انتهای پیام /