سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه ویدئو: 13
تاریخ انتشار: 1400/4/25 18:35:11

مرکز واکسیناسیون شهرستان بهار علیه بیماری کرونا در بیمارستان سابق آیت الله بهاری پذیرای افراد 65 و 68 سال است.