سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه ویدئو: 16
تاریخ انتشار: 1400/5/10 19:43:28

گزارش نشاط شهر از نصب آبشخور در ارتفاعات حیدره قاضی خان و بالای منطقه عشایر نشین گزارشگر مرضیه کریمی