سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه ویدئو: 18
تاریخ انتشار: 1400/5/11 19:44:47

مشکلاتی از قبیل: - نبود سرعتگیر - کمبود فروشگاه - عدم لکه گیری و ترمیم آسفالت - عدم تردد تاکسی ها - وضعیت نامناسب جوی های فاضلاب - انباشت نخاله ساختمانی در نزدیکی محل سکونت - تردد شبانه کامیونها - عدم هرس درختان - کم بودن وسایل بازی گزارشگر: محمدرضاباغبانی