سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه ویدئو: 2
تاریخ انتشار: 1400/1/18 18:45:55

از رسومات قدیمی مردم بهار در روز سیزده بدر جمع شدن فامیل دور هم و پخت کوفته سیزده است. در این روز به میان مردم بهار رفتیم تا از زبان مردم از رسوم قدیمی مردم این شهر مطلع شویم.