سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه ویدئو: 21
تاریخ انتشار: 1400/6/21 15:56:07

وعده ساخت ایستگاه میدان آزادگان عملی نشد محل اسکان خیابان 17 شهریور وجود ندارد پارک خودرو شخصی در خیابان 17 شهریور باعث ایجاد ترافیک و..... گزارشگر / محمدرضا باغبانی