سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر


"تجلیل از شهروند نمونه بهاری با حضور شهردار و اعضای شورای شهر" خبرنگار : مرضیه کریمی رادپور