سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر


🎥 حضور خبرنگاران در تور رسانه ای جهاد کشاورزی بهار و بازدید از دامپروری سهند الوند با ۱۴۰۰ راس دام ▪️ کمبود نهاده های دامی بزرگترین مشکل دامداری ها و دامپروری هاست مرضیه کریمی رادپور