سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه ویدئو: 34
تاریخ انتشار: 1400/9/4 19:25:39

گزارشی از نمایشگاه و بازارچه سوغات و خوراکی در بهار / این بازارچه به مدت یک هفته تا روز جمعه از ساعت ۱۵ الی ۲۰ برپاست مرضیه کریمی رادپور