سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه ویدئو: 46
تاریخ انتشار: 1400/10/13 21:10:29

شهردار بهار از جمع آوری ۲۰ سرعتگیر در سطح شهر بهار خبر داد/ مرضیه کریمی رادپور