سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه ویدئو: 66
تاریخ انتشار: 1400/11/16 17:00:35

صحبت های آقای کوشکی، هنرمندی که خلاقانه بر روی سنگ نقش میزند و آثاری زیبا خلق میکند. او خواستار حمایت است./ آرزو میرزایی / کیانا راهنما