سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر


شهروندان از ساعت ۶ صبح تا ۴ بعدازظهر می توانند پسماندهای خشک را به نگهبان مستقر در این ایستگاه ها تحویل داده و در ازای آن مواد شوینده یا وجه نقد دریافت کنند./مرضیه کریمی رادپور