سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه ویدئو: 80
تاریخ انتشار: 1401/2/6 04:17:35

دوم اردیبهشت، روز زمین پاک نامگذاری شده است روز زمین پاك به عنوان فرصت و بهانه ای برای پاك زیستن و همدلی و همدردی با دردها و زخم های طبیعت و دوری از روزمره گی و زندگی خسته كننده ماشینی جامعه امروز، نیازمند حضور مردم و سازمان های مردم نهادی است كه دل در گرو سبز زیستن دارند. روز جهانی زمین پاك در سراسر دنیا به عنوان نمادی از ترویج فرهنگ حفاظت و نگهداری از محیط زیست و محیطی كه در آن زندگی بشری به رشد و بالندگی می رسد؛ فرصتی مغتنم برای توجه به این فرهنگ سلامت محور و آینده نگر است، در همین راستا شهردار، اعضای شورای اسلامی، پاکبانان عزیز و مردم قسمتی از حاشیه زمین را پاکسازی نمودند. مرضیه کریمی رادپور