سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر


عصر روز گذشته از کتاب سه جلدی این پژوهشگر در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور بهار رونمایی شد. یکی از درخواست های وی ایجاد مرکز بهار شناسی بود و گفت: کافی است فقط یک مکان (حتی در حد یک اتاق) با این عنوان ایجاد شود، همین اقدام باعث می شود افراد علاقمند جذب آن شوند. وی ادامه داد: متاسفانه ما سال به سال میراث شفاهی خود را داریم از دست میدهیم و راویان کمتر می شوند، به طور نمونه تعدادی از افرادی که برای تهیه کتاب به آنها مراجعه کرده ام و داستان ها و حکایت های گذشته رو نقل می‌کردند هم اکنون فوت کرده اند، اما صحبت ها، نقل ها و اسامی آنها در کتاب موجود است. شایان ذکر است که سلیمی برای نگارش و جمع آوری مطالب این کتاب بیش از 30 سال از عمر خود را صرف کرده است.