سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه ویدئو: 86
تاریخ انتشار: 1401/4/13 12:54:25

طی ماه اردیبهشت و خرداد بیش از دوهزار تن آسفالت در کوچه های معابر شهر بهار اجرا شده که به صورت نمادین مراسم افتتاحیه در کوچه درخشان انجام شده، که از جمله معابر انتهای بلوار معلم دسترسی به کوی فرهنگیان، کندرو بلوار کشاورز، خیابان شهید رجایی، کوچه درخشان، کوچه پامچال۲ و کوچه های شیخ علی میرزا انجام شده است.امسال ۸ هزار تن در سطح معابر شهر بهار آسفالت ریزی خواهد شد که تاکنون ۲۱۰۰ تن آسفالت ریزی معابر انجام شده است./مرضیه کریمی رادپور