سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه ویدئو: 94
تاریخ انتشار: 1401/6/5 01:58:24

گزارشی از نذر آب همشهریان بهاری برای کمک به مردم همدان/ ? مرضیه کریمی رادپور

چشم بستن بر روی ناعدالتی‌ها دلیلی بر عدم حضور مردم پای صندوق‌های رای است/ موضوع امروز ما شرکت در انتخابات و انتخاب درست است/مردم ما عاقل و دانا هستند و قدرت انتخاب دارند/ رشد اقتصادی کشور وابسته به حضور در مجامع بین‌المللی است/ چرا باید هر روز با افتخار درصد واریز یارانه‌ها و یا درصد افزایش افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی اعلام شود مگر مردم ریزه‌خوار و یا فقیر هستند؟