سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با انتخابات#صلاحیت ها فقط از طریق فرمانداری اعلام میگردد
رئیس هیات نظارت بر انتخابات شهرستان بهار:

صلاحیت ها فقط از طریق فرمانداری اعلام میگردد

رئیس شورای هیات نظارت بر انتخابات شهرستان بهار در نشستی با حضور خبرنگاران به تشریح برخی شایعات در خصوص احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبین پرداخت و گفت: بعضی افراد با انتشار بعضی شایعات به هر دری می زنند تا تائیدیه خود را بگیرند.