سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با بیانیه#بیانیه ی شماره یک
بسم الله الرحمن الرحیم :

بیانیه ی شماره یک

بیانیه کارگروه مردمی عیار سلیمانی در رابطه با سنجش نامزدهای انتخابات میان دوره‌ای یازدهمین مجلس شورای اسلامی شهرستان‌های بهار و کبودرآهنگ