سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با تاریخ#مکتب خانه های بهار در دوران معاصر
<<برگی از تاریخ بهار>>

مکتب خانه های بهار در دوران معاصر

آموزش مکتب خانه ای نوعی تعلیم و تربیت مرسوم در روستا و شهرها بوده است که شکلی کاملا مردمی داشت و بدون داشتن قوانین و سازو کارهای اداری و دولتی بصورت خودجوش توسط خود مردم و صاحب مکتب خانه اداره می شد.
۳۱ شهریور؛ در تاریخ چه گذشت؟

۳۱ شهریور؛ در تاریخ چه گذشت؟

امروز ۳۱ شهریور برابر با ۲۲ سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است.
روایتی از حاجی خان جان، بزرگ خاندان داوودی
برگی از تاریخ بهار

روایتی از حاجی خان جان، بزرگ خاندان داوودی

مجموعه خبری نشاط بهار در راستای حفظ فرهنگ ، سنن، هویت و تاریخ گذشته بهار اقدام به برگزاری سلسله نشست هایی با برخی افراد نامی، خیرین و صاحب نظران در راستای اقدامات صورت گرفته در این شهر و شهرستان از ایام قدیم تا عصر کنونی کرده است. این نشست ها با هدف معرفی اشخاص و اقدامات آنها و ثبت برخی تاریخ نقلی و شفاهی صورت می گیرد تا قابل رجوع تاریخ نگاران و تاریخ پژوهان شهر ما شود.