سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با تسهیلات#



تسهیلات مشاغل‌خانگی که به مردم پرداخت نمی شود

تسهیلات مشاغل‌خانگی که به مردم پرداخت نمی شود

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار با اشاره به مشارکت ۸ بانک عامل در توزیع تسهیلات مشاغل خانگی گفت: امسال ۴۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار توسط بانک مرکزی برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی اختصاص یافته که توسط ۸ بانک عامل توزیع و در اختیار متقاضیان مشاغل خانگی قرار داده می‌شود.
شهرستان بهار اولین ارائه کننده تسهیلات بازآفرینی در سطح استان همدان

شهرستان بهار اولین ارائه کننده تسهیلات بازآفرینی در سطح استان همدان

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان بهار: مردم شهرستان بهار به عنوان اولین شهرستان در سطح استان همدان موفق به استفاده از تسهیلات و امکانات شرکت بازآفرینی شهری ایران در سطح دو شهر بهار و لالجین شده و توانستند از ظرفیت ها و تسهیلات بازآفرینی شهری استفاده کنند.