سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با دو_میدانی#اعزام دونده شهرستان بهار به مسابقات آسیایی دو و میدانی فیلیپین
با بدرقه فرماندار شهرستان بهار،رئیس هیئت دو و میدانی استان و رئیس هیئت دو و میدانی شهرستان به مسابقات آسیایی انجام شد؛

اعزام دونده شهرستان بهار به مسابقات آسیایی دو و میدانی فیلیپین

ذوقی احسن در این دوره از مسابقات در مواد ۸۰۰، ۱۵۰۰ و ۵۰۰۰ متر به رقابت با حریفان آسیایی می‌رود.