سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با سپاه_ناحیه_همدان#بدخواهان می خواهند مردم در انتخابات شرکت نکنند
در مدرسه علمیه صدیقه کبری(س) شهرستان‌ بهار مطرح شد:

بدخواهان می خواهند مردم در انتخابات شرکت نکنند

دشمنان و بدخواهان می خواهند مردم در انتخابات شرکت نکنند و مشارکت پایین مردم در صحنه پایانی بر اسلامی بودن نظام باشد که در اینصورت امنیّت کشور خدشه دار خواهد شد.