سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با صعود_به_قله#فتح ۳۶ قله بالای ۴ هزار متر توسط مربی کشتی

فتح ۳۶ قله بالای ۴ هزار متر توسط مربی کشتی

ابوالفضل غفاری نوین یکی از ورزشکاران بهاری است که در کنار مربی گری کشتی به ورزش کوهنوردی نیز مبادرت کرده و فتح ۳۶ قله بالای ۴۰۰۰ متر در کشور و دو قله مرتفع را در خارج از کشور در کارنامه ورزشی خود ثبت کرده است.