سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با قیمت_گوشت#رتبه نخست بهار در تولید گوشت مرغ، بوقلمون و شترمرغ
در تور رسانه ای خبرنگاران شهرستان بهار مطرح شد:

رتبه نخست بهار در تولید گوشت مرغ، بوقلمون و شترمرغ

اخیراً طی برگزاری تور رسانه از سوی جهاد کشاورزی در راستای معرفی توانمندی های کشاورزی شهرستان بهار، خبرنگاران شهرستان از یک واحد دامداری (سهند دام) در روستای کریم آباد و یک واحد مرغداری ۵۰ هزار قطعه ای در در روستای چپقلو بازدید کردند.