شهرستان بهار

کشت گلخانه ای ضامن اشتغال پایدارهمدان/۲۱۰هکتارگلخانه احداث می شود

شناسه خبر: ۱۰۰۴۱
کشت گلخانه ای ضامن اشتغال پایدارهمدان/۲۱۰هکتارگلخانه احداث می شود

شت گلخانه ای در قیاس با کشت سنتی ۱۰ برابر بهره وری دارد و همین امتیاز سبب شده در سند راهبردی توسعه استان همدان برای افزودن ۲۱۰ هکتار به مساحت گلخانه‌های این استان برنامه ریزی شود.

به گزارش نشاط شهر به نقل از مهر: توسعه گلخانهها به دلیل ارتقا بهرهوری آب، ایجاد اشتغال و تولید پایدار از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و برای گسترش این بخش باید بیش از گذشته تلاش شود.

طبق بررسیها توسعه گلخانهها با توجه به مزایای قابل توجهی که برای بهرهبرداران و همچنین تأثیری که در اقتصاد استان همدان دارد از اولویتهای جهاد کشاورزی است و فرصتی برای سرمایهگذاری محسوب میشود.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان همدان در همین زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر به ضرورت احداث گلخانهها و پیشروی به سوی کشت گلخانهای اشاره کرد و گفت: از نظر تولید محصولات کشاورزی شرایط خاصی را در کشور و استان همدان داریم به نوعی که در منابع تولید از جمله آب و زمین با محدودیتهای شدیدی روبرو هستیم.

حجت اله شهبازی با تاکید بر اینکه طی چند سال اخیر شاهد افت منابع آبی و خشک سالی بودهایم؛ مطرح کرد: باید بیش از پیش در راستای بهره وری گام برداریم که در این بین مهمترین روش برای افزایش تولید و برنامه ریزی برای رسیدن به این بهره وری، استفاده از ظرفیت کشت گلخانهای است.

در کشت گلخانهای نسبت به کشت در فضای باز بهره وری ۱۰ برابری را در استفاده از زمین و آب تجربه میکنیممدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: کشت گلخانهای موجب میشود از منابع آبی به نحو مناسبی استفاده کنیم و در سطح زیرکشت نیز استفاده بهینه ای داشته باشیم به نوعی که در کشت گلخانهای نسبت به کشت در فضای باز بهره وری ۱۰ برابری را در استفاده از زمین و آب تجربه میکنیم.

وی به ایجاد اشتغال پایدار به واسطه توسعه کشت گلخانهای اشاره کرد و افزود: کشت در فضای باز امکان اشتغال زایی برای یک نفر در سه هکتار را ایجاد میسازد در حالی که در کشت گلخانهای، در هر سه هکتار برای ۳۳ نفر اشتغال ایجاد میشود.

شهبازی با بیان اینکه کشت گلخانهای را شعبه ۷۲۴ کشاورزی مینامند، گفت: در این نوع کشت، ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت نیروها مشغول به کار هستند ضمن اینکه اشتغالی که به واسطه این نوع از کشت ایجاد میشود، پایدار است.

وی در ادامه صحبتهای خود به کاهش ضایعات محصولات کشاورزی به واسطه توسعه کشت گلخانهای نیز اشاره کرد و افزود: در این نوع از کشت، محصول خارج از فصل متعارف تولید میشود و میتوان محصولات را در هر اقلیمی تولید کرد اما باید در این مسیر، توجیه اقتصادی تولید محصولات نیز در نظر داشته باشیم.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان همدان عنوان کرد: تولید محصول کشاورزی سالم، ارگانیک و بهداشتی در فضای گلخانهای به مراتب سادهتر از فضای باز است چراکه میتوان در فضایی ایزوله در گلخانهها با استفاده از عوامل بیولوژیکی وارد فعالیت تولیدی شد.

فعالیت فارغ التحصیلان کشاورزی در ۶۰ درصد گلخانههای همدان

شهبازی با بیان اینکه در بیش از ۶۰ درصد از گلخانههای استان همدان، فارغ التحصیلان رشتههای کشاورزی فعالیت دارند، گفت: طی ۱۵ سال اخیر به توسعه کشت گلخانهای در استان همدان توجه شده اما در گذشته، این نوع از کشتها در مناطق سردسیری چون همدان مورد توجه نبوده است.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه طی ۱۵ سال منتهی به سال ۱۳۹۷، سالانه حدود ۵.۹ هکتار به سطح گلخانههای استان همدان افزوده شده است، عنوان کرد: با توجه به برنامه سند راهبردی و عملیاتی سه ساله استان همدان (۱۳۹۸-۱۴۰۰) مقرر شده تا جهش ویژه ای در برنامههای استان همدان به لحاظ توسعه کشت گلخانهای شاهد باشیم.

شهبازی در ادامه این بحث عنوان کرد: پارسال بیش از ۲۵ هکتار به سطح گلخانههای استان همدان افزوده شد و ۱۰ هکتار نیز در این راستا در دست احداث داشتیم ضمن اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا آخر آبانماه نیز بیش از ۳۵ هکتار به سطح گلخانههای استان همدان افزوده شده و تا پایان سال نیز برنامه احداث ۷۰ هکتاری گلخانهها را در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه تا پایان سال ۱۳۹۷ مساحت گلخانههای استان همدان برابر ۱۰۷ هکتار بوده است، گفت: این میزان در پایان سال ۱۳۹۸ به ۱۳۲ هکتار رسید و در این سطح کشت گلخانهای، بیش از ۴۶ هزار تن تولیدات گلخانهای داشتیم.

توسعه کشت گلخانهای در استان همدان بالغ بر یک هزار و ۴۰۰ هکتار زمین را آزاد و بهره وری را نیز افزایش دادمدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه برای تولید این محصولات در فضای باز نیازمند یک هزار و ۴۰۰ هکتار زمین مرغوب و کِلاس آ بودیم، افزود: با توسعه کشت گلخانهای توانستیم بالغ بر یک هزار و ۴۰۰ هکتار زمین را آزادسازی و بهره وری را نیز افزایش دهیم.

وی عنوان کرد: از سویی اگر این ۱۳۲ هکتار به صورت فضای باز وارد عرصه کشاورزی میشد، تنها ۴۴ نفر مشغول به کار بودند در حالی که در کشت گلخانهای مذکور، برای یک هزار و ۴۵۰ نفر اشتغال مستقیم، ثابت و در تمام طول سال ایجاد و بیش از این تعداد نیز اشتغال غیرمستقیم ایجاد شد.

شهبازی با بیان اینکه با این کشت گلخانهای بالغ بر ۱۸ میلیون مترمکعب صرفه جویی سالیانه در منابع آبی را نیز شاهد بودیم، گفت: امید است تا در دو سال آتی جهش بیشتری را در استان همدان در راستا کشت گلخانهای شاهد باشیم.

بهره برداری ۵۰۰ هکتار مجتمع گلخانهای در استان همدان تا دو سال آینده

وی در ادامه یادآور شد: در حال حاضر ایجاد بالغ بر ۴۰۰ تا ۵۰۰ هکتار مجتمع گلخانهای در استان همدان در مرحله برنامه ریزی، مطالعه و ایجاد زیرساخت قرار دارد که تا دو سال آینده زیرکشت خواهند رفت.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه در حال حاضر سرمایه گذاران بزرگی برای کشت گلخانهای در استان همدان پای کار آمدهاند، گفت: در شهرستان بهار یک گلخانه ۱۱ هکتاری بدون استفاده از تسهیلات بانکی در حال احداث است.

شهبازی اظهار کرد: یکی از اولویتهای سازمان جهادکشاورزی استان همدان، توسعه کشاورزی در گلخانهها است و در این زمینه تسهیلات بانکی مناسب، بدون محدودیت و در حد ۸۰ درصد سهم مورد نیاز را به سرمایه گذاران این عرصه اعطا خواهد کرد.

تا پایان سال ۱۴۰۰ طبق سند راهبردی و عملیاتی سه ساله استان همدان بیش از ۲۱۰ هکتار به مساحت گلخانهای استان همدان افزوده خواهد شدمدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه این تسهیلات یارانه دار در ردیفهای متفاوت (۶ تا ۱۸ درصد سود بانکی) برای حمایت از کشت گلخانهای در استان همدان در نظر گرفته شده است، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ طبق سند راهبردی و عملیاتی سه ساله استان همدان بیش از ۲۱۰ هکتار به مساحت گلخانهای استان همدان افزوده خواهد شد ضمن اینکه تا پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۱۰ هکتار به مساحت گلخانههای استان همدان افزوده خواهد شد.

وی از بیمه محصولات گلخانهای و سازههای گلخانهای نیز خبر داد و افزود: در بحث حمایتهای فنی گلخانهای نیز وارد کار شدهایم به نوعی که پیش از احداث و پس از احداث، فعالین این عرصه میتوانند از نظرات و هدایتهای کارشناسان مربوطه ما بهره مند شوند.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان همدان در این راستا عنوان کرد: خوشبختانه طی دو تا سه سال اخیر، صادرات مستقیم محصولات گلخانهای استان همدان را شاهد هستیم اما پیش از سال ۱۳۹۷، محصولات گلخانهای استان به استانهای دیگر ارسال و از آنجا صادر میشد.

شهبازی کشورهای مقصد صادرات محصولات گلخانهای همدان را کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و کشور عراق عنوان و اضافه کرد: علی رغم بالا رفتن هزینه تولید، بازار خوب صادراتی محصولات گلخانهای پیش روی رو به این سمت را توجیه پذیر کرده است.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان همدان در بخش پایانی صحبتهای خود با بیان اینکه احداث شهرک گلخانهای سبزی در استان همدان در دستور کار است، اظهار کرد: بیشتر گلخانههای استان همدان در زمینه تولید محصولاتی چون گوجه، خیار و فلفل دلمهای فعال هستند اما از آنجا که که فضای باز شاهد تولیدات سبزیجات برگی در استان همدان به ویژه مرکز استان هستیم، نیاز است تا در تولید سبزی جات برگی گلخانهای در استان همدان نیز قدمهایی برداریم.

انتهای پیام /

نظرات
  • نشاط شهر هیچ مسئولیتی در قبال متن نظرات ندارد.
  • نظرات شما پس از تایید نمایش داده می شوند.
  • نظراتی که شامل توهین و ... باشد تایید نخواهند شد.
  • نشاط شهر در قبول یا رد نظر شما آزاد است.
  • وارد کردن نام، آدرس ایمیل و متن نظر الزامیست.
  • آدرس ایمیل شامل www نمی باشد.
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
در جواب نظر
    تاکنون هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است. اولین نفری باشید که برای این خبر نظری ارسال می کنید.
نظرسنجی
بله
خیر
باید بررسی کنم
اخبار ویژه
اطلاعیه ها
پربازدیدترین اخبار هفته
پربازدیدترین اخبار ماه
یادداشت
گزارش تصویری
آخرین نظرات کاربران
آخرین اخبار
کانال تلگرام نشاط شهر