شهرستان بهار

تبلیغ دین نیازمند ابتکار و کار تشکیلاتی است

شناسه خبر: ۱۰۴۹۷
تبلیغ دین نیازمند ابتکار و کار تشکیلاتی است

دنیا پر از اتفاقات عجیب‌ که می‌تواندبرای هریک از انسان‌ها تحول‌آفرین باشند. بسیاری از این اتفاقات به اراده افرادی ازجنس طلبه روشندل همدانی روح الله صفری بازمی‌گردد آن زمان که با توکل برخدا ودلی پر امید پا درمسیری سرنوست ساز می‌گذارند.

به گزارش نشاط شهر به نقل از خبرگزاری تسنیم از همدان ، دنیا پر است از اتفاقات عجیبوغریب که میتوانند برای هریک از انسانهای عالم الهامبخش و تحولآفرین باشند. بسیاری از این اتفاقات به اراده آدمی بازمیگردد آن روزی که فرد با توکل بر خدای متعال دست روی زانوی خویش میگذارد و بادلی پر امید پا در مسیری سرنوشتساز میگذارد.

اتفاقی مانند نابینا شدن طلبه همدانی، حفظ قرآن در روزهای نابینایی و پسازآن نیز تبلیغ دین در روستا. روحالله صفری متولد سال 1359 است جوانی که در سال 75 وارد حوزه علمیه شد و سال 83 نیز به دلیل ضعف شدید بینایی مجبور شد خانهنشین شود. این طلبه همدانی در همان سالهای نابینایی با اشتیاقی وصفنشدنی توانست در مدت یک سال، موفق به حفظ کل قرآن کریم شده و پسازآن نیز به توصیه مدیر حوزههای علمیه استان همدان آیتالله موسوی اصفهانی وارد عرصه تبلیغ شود.

یک مبلغ دینی باید نسبت به مردم، مسائل آنها و جامعه دغدغه داشته باشد

روحالله صفری با تشریح فعالیتهای خود در روستای حسام آباد که زادگاه وی نیز محسوب میشود، درباره نقش امام جماعت روستا در تعالی مردم یک منطقه اظهار داشت: مثل وجود یک طلبه و یک مبلغ در یک منطقه بهمنزله مثل وجود آب است، چراکه بهواسطه آب همهچیز زنده است و حیات دارد. بنابراین وقتی یک عالم دینی در یک منطقه حضور یابد مردم آنجا به برکت وجود آن عالم با معارف دین آشنا میشوند وگرنه در تاریکی میمانند.

وی درباره دلایل حضور خود در روستای حسام آباد بیان کرد: وقتی قرآن را بررسی میکنیم متوجه میشویم پیامبران الهی مانند حضرت نوح، ابراهیم، شعیب، لوط و غیره در منطقهای که در آن بزرگشدهاند. برای رسالت مبعوث میشوند چراکه بزرگشده آن منطقه بوده و با روحیات مردم آنجا آشنا هستند. من نیز بزرگشده روستای حسام آباد از توابع شهرستان بهار هستم به همین دلیل نیز برای تبلیغ به زادگاهم بازگشتم.

این طلبه جهادگر همدانی افزود: نزدیک به 2 هزار و 100 نفر در این روستا ساکن هستند. اگرچه روستا ازنظر تاریخی قدمت زیادی نداشته و نهایتاً 150 سال از تأسیس آن میگذرد اما جزو دشتهای همدان به شمار آمده و از نعمت سفرههای زیرزمینی آب و زمینهای حاصلخیز بهرهمند است.

اهالی روستا به کار کشاورزی مشغول بوده و وضعیت اقتصادی خوبی دارند. از نظر فرهنگی نیز نزدیک به 60 سال پیش عالمی به نام شیخ احمد عطایی که تحصیلکرده نجف و کربلا بودند در این منطقه ساکن شدند. ایشان در علم و تقوا سرآمد بوده و بنای کارهای فرهنگی و دینی را در روستا گذاشتند به همین دلیل نیز از زمان حضور ایشان تاکنون فضای فرهنگی- دینی روستا بسیار برای کار تبلیغ مهیا بوده است.

وی که با خانواده خود در روستا ساکن است و به امر تبلیغ میپردازد با اشاره به همراهی اعضای خانواده در این امر بزرگ گفت: با توجه به مشکل بینایی بنده، همسرم در کارها مشارکت بالایی دارند، در بسیاری از مکانها همراهم بوده و در همه عرصهها یار و همراه من هستند.

صفری درباره ویژگیهای یک مبلغ موفق مطرح کرد: برای شروع یک کار تبلیغی یک مبلغ باید برنامه کوتاهمدت و برنامه بلندمدت داشته باشد. همانگونه که علما وارثان پیامبرانند افرادیکه خداوند درباره آنها میفرماید: نسبت به مردم و هدایت آنها حریص هستند، بنابراین یک مبلغ نیز باید نسبت به مردم، مسائل آنها و جامعه دغدغه داشته باشد.

کارتشکیلاتی و ایجاد گروههای موفق از ویژگیهای یک مبلغ دینی است

سومین ویژگی یک مبلغ موفق کار تشکیلاتی و ایجاد گروههای موفق است. در شرایط فعلی جهان، اگر کسی بخواهد در کارهایش موفق شود باید یک گروه موفق داشته باشد که بتوانند در کنار آنها کارکرده و برنامهها را پیش ببرد.

وی افزود: این سه ویژگی بزرگ که گفته شد را هر فردی میتواند با مراجعه به قرآن بیاموزد چراکه خداوند کارهای خود را اینگونه پیش میبرد و خود را مدیر و مدبر هستی معرفی میکند.

این روحانی جهادگر بیان کرد: خداوند متعال در قرآن میفرماید: هر امری که در عالم انجام میشود باید تشکیلاتی باشد بنابراین کارهای ما نیز باید بر همین اساس انجام شود تا به نتیجه برسد. امام (ره) برای پیروزی انقلاب یک تیم تشکیلاتی متشکل از افراد کارآمد داشتند و اینگونه کار انقلاب را پیش بردند تا به نتیجه مطلوب رساندند.

وی بیان کرد: ما نیز برای شروع کارها در این روستا با جمعی از خواهران و برادران گروههایی را در موضوعات مختلف و موردنیاز روستا تشکیل دادیم، بر اساس نیازها و اهداف خود برنامهریزی کرده و با همفکری و هماهنگی، برنامهها را پیش بردیم.

صفری درباره تشویق مردم روستا به شرکت در محافل قرآنی و حرکت به سمت قرآنی شدن گفت: همانطور که عرض کردم آقای عطایی این عالم بزرگوار که پیش از ما در منطقه ساکن بودند زمینه را برای بسیاری از کارهای دینی مهیا کرده و مردم واقعاً دوستدار قرآن بودند به همین دلیل نیز از سالهای گذشته چند هیئت قرآنی تشکیل داده بودند که این مسئله کار ما برای برگزاری جلسات قرآنی را راحت میکرد هرچند ما نیز تلاش کردیم در این بخش کارهای جدیدی را انجام دهیم.

وی عنوان کرد: در ابتدا در سال 84 از همین اساتیدی که در سازمان تبلیغات اسلامی هستند برای شرکت در محافل قرآنی دعوت میکردیم که البته آنها نیز وقتی جلسات قرآنی ما را میدیدند کار ما را تحسین کرده و میگفتند در خود همدان نیز چنین محافلی کم است.

این مبلغ روشندل همدانی ادامه داد: اگرچه برنامه محفل انس با قرآن ما در روستا در ماه رمضان هر شب برگزار میشد، اما تصمیم گرفتیم برای مشارکت بیشتر مردم برای هر خانواده نامهای ارسال کرده و ضمن بیان فضیلتهای قرائت قرآن، از اعضای آن خانواده بخواهیم بر اساس شمارهای که برای هریک از آنها تعیینشده بخشی از قرآن را تلاوت کنند.

وی بابیان اینکه برای حرکت جامعه به سمت قرآنی شدن تلاش کردیم از ظرفیت تمامی حسینیهها و مساجد روستا استفاده کنیم، افزود: علاوه بر اقداماتی که ذکر کردم، هر شب پایان مراسم جزء خوانی به افراد حاضر در جلسه بهقیدقرعه جایزه اهدا کردیم و همین مسئله سبب شد از همان ابتدای کار یعنی از سال 84 تا امروز مجالس ختم قرآن در ماه مبارک رمضان بسیار پررونق و منظم برگزار شود.

صفری با تشریح دیگر برنامههای قرآنی روستا عنوان کرد: ما برای اینکه برنامه تلاوت قرآن همیشگی باشد طرح تلاوت نور یا همان قرائت یک صفحه قرآن کریم بعد از نماز عشا را برگزار کردیم. علاوه بر این تا فضا برای قرائت قرآن مهیا شود همان زمان تفسیر مختصری از یک آیه قرآن کریم به محضر مردم ارائه میکردیم.

مسجدی جایی است که اگر مردم از آن محبت ببینند به سمتش میروند

برای ادامه یافتن تلاوت قرآن در منازل مردم نیز شماره تماس مردم را جمعآوری کرده و به تکتک آنها مطلبی درباره قرآن ارسال کرده و برنامه تلاوت فردی قرآن را به آنها اعلام میکنیم. همین امر سبب شده استقبال مردم از طرحهای اجرایی بسیار بالا بوده و مشارکت خوبی داشته باشند.

وی افزود: تا پیش از شیوع بیماری کرونا بهتنهایی در هفته سه جلسه قرآن برگزار میکردم. علاوه بر این در مساجد و باقی حسینیههای روستا نیز جلسات قرآنی برگزار میشود که برخی از معلمان این جلسات خودشان موفق به حفظ قرآن شدهاند.

این مبلغ مؤمن و انقلابی با اعلام اینکه در بخش حفظ قرآن کریم نیز نزدیک به 10 نفر از اهالی روستا فعال هستند، مطرح کرد: خوشبختانه چند نفر از اهالی روستا نیز موفق به حفظ چند جز از قرآن کریم شدهاند که برای ما دستاورد بزرگی محسوب میشود.

وی درباره مهمترین چالشهایی که در عرصه تبلیغ با آن روبهرو بوده است تصریح کرد: اگرچه برخی کجسلیقگیها وجود داشته و برخی نیز تلاش میکنند که کارها را آنطور که خودشان میخواهند انجام دهند اما خوشبختانه در طول این مدت با مشکل ویژهای روبهرو نبودیم و اگر هم مشکلی باشد به لطف خدا برطرف میشود.

صفری درباره نحوه ارتباط خود با جوانان و میزان مشارکت آنها در برنامهها گفت: من فعالیتهای فرهنگی خود را از سال 85 و با مدیریت یکی از کانونهای فرهنگی هنری مساجد شروع کردم که خوشبختانه فعالیتهای ما به حدی خوب بود که هرسال جزو کانونهای نمونه استان بودیم.

برای فعال کردن مسجد روستا نیز، امام جماعت مسجد که به دلیل کهولت سن دیگر قادر نبود مانند دوران جوانی خود کارها را پیش ببرد به ما اختیار و پیشنهاد داد تا برنامههایی را در مسجد برای مردم برگزار کنیم من هم با مشارکت جوانان اقدام به برنامهریزی و اجرای برنامه در مناسبتهای ملی و مذهبی کردیم.

ما در کارها از همه اقشار و سنین استفاده کردیم اما مشارکت جوانان در برنامهها بیش از دیگر اقشار است. بهعنوانمثال بخش زیادی از کار بزرگ جز خوانی قرآن در شبهای ماه مبارک رمضان توسط جوانان انجام میشود چه برای مدیریت و برگزاری جلسه چه آموزش قرآن. بیشتر برنامهها با محوریت جوانان انجام میشود.

وی افزود: در ولادتهای مربوط به اهلبیت (ع) به افرادی که نامشان به نام اهلبیت (ع) مزین بود نامه ارسال کرده و از آنها برای شرکت در برنامه دعوت کردیم. پس از پایان برنامه نیز درنهایت به آنها هدیهای هرچند کوچک اعطا میکردیم. با این کار حضور مردم در مسجد رونق گرفت چراکه با این کار هم اهالی احساس شخصیت میکردند و هم نام اهلبیت (ع) زنده میماند.

این روحانی روشندل همدانی با تأکید بر اینکه مسجدی جایی است که اگر مردم از آن محبت ببینند به سمتش میروند، درباره دیگر اقدامات خود برای تبدیل مسجد به قلب تپنده روستا مطرح کرد: علاوه بر این اقدامات در بخش ازدواج، برای زوجهای جوان کتاب آیین همسرداری تهیهکرده و به همراه حدیثی زیبا درباره مسجد برای زوجین جوان ارسال کردیم. این کار سبب میشد ضمن رونق گرفتن مسجد، آمار طلاق و اختلافات بین زوجین نیز کاهش یابد.

70 خانواده نیازمند تحت حمایت صندوق خیریه کریم اهلبیت (ع) هستند

وی ادامه داد: علاوه بر برپایی نمایشگاه کتاب در مسجد با محوریت کتابهایی درباره خانواده، به زوجینی که صاحب فرزند میشدند نیز کتابی درباره تربیت فرزند اهدا میکردیم البته در خود مسجد نیز دورههای آموزشی در حوزه تحکیم خانواده برگزار کردیم و حتی به زوجهای موفق نیز جایزه دادیم که این کار با استقبال خانوادهها روبهرو شد.

صفری درباره راهاندازی صندوق خیریه روستا و نحوه حمایت از نیازمندان نیز گفت: از سال 95 با دعوت از 25 فرد مؤثر و درنهایت با انتخاب 9 عضو هیئتامنا صندوق خیریه کریم اهلبیت (ع) را تشکیل دادیم و قرار گذاشتم هرکدام از 25 نفر 5 خیر را برای کمک به صدوق خیریه جذب کنند، همین کار سبب شد در حال حاضر 100 خیر عضو صندوق خیریه ما باشند افرادیکه هرماه مبلغی را به صندوق واریز میکنند.

وی با اشاره به اینکه کمکهای مالی جمعآوریشده در هرماه صرف کمک به 70 خانواده نیازمند شناساییشده میشود، اظهار داشت: افراد و خانوادههایی که بهعنوان نیازمند در روستا شناساییشدهاند بههیچوجه نمیدانند که تحت حمایت این صندوق خیریه قرار دارند بلکه ما بهصورت نامحسوس و با حفظ کرامت آنها بهگونهای آنها را حمایت میکنیم که حتی خودشان نیز متوجه این مسئله نمیشوند.

این مبلغ جهادگر همدانی بابیان اینکه در بخش حمایت از دانش آموزان نیز این افراد را با کمک مدیران مدارس شناسایی کرده و لوازم موردنیاز آنها را در قالب طرح هدیه رهبر معظم انقلاب تهیه و اهدا میکنیم، گفت: کمک به بیماران صعبالعلاج یا سختدرمان، تهیه جهیزیه و ترمیم منازل برخی افراد نیازمند از دیگر کارهایی است که در قالب صندوق خیریه انجام میدهیم.

وی درباره اقدامات خود در دوران کرونا نیز توضیح داد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون علاوه بر شناسایی و کمک به نیازمندان و خانوادههای آسیبدیده از کرونا در بخش ضدعفونی کردن معابر نیز فعال بودیم البته نسبت به خرید ماسک و توزیع آن بین مردم نیز اقدام کردیم.

صفری درباره دیگر مشکلات موجود در روستا نیز افزود: خوشبختانه به دلیل رونق کشاورزی در روستا و وجود چند سردخانه مشکلی در بخش کمبود اشتغال نداریم اما در بخش اعتیاد با مشکلاتی روبهرو هستیم که تلاش کردیم با مشارکت خانه بهداشت فضایی برای ترک معتادان فراهم کنیم.

مبلغی موفق است که علاوه بر تزکیه و سواد مناسب از اخلاق خوب برخوردار باشد

وی درباره میزان ساعاتی که برای رسیدگی به امور مردم صرف میکند، با تأکید بر اینکه مبلغی موفق است که علاوه بر تزکیه و سواد مناسب از اخلاق خوبی نیز برخوردار باشد اظهار داشت: به لطف خدا تا جایی که بتوانم با استفاده از کتابهای صوتی سطح معلومات خود را بالا میبرم. بخشی از زمان خود را نیز با اقشار مختلف مردم میگذارم و سعی میکنم در همه حالات با آنها خوشاخلاق باشم.

این مبلغ روشندل همدانی بابیان اینکه بدون هیچگونه تملق می گویم اگر کار تبلیغ را از من بگیرند گویی روحم را از من گرفتهاند، تصریح کرد: من عاشق کار تبلیغ هستم و اگر خدا قبول کند تلاش میکنیم راه پیامبران الهی را ادامه دهم.

وی بیان کرد: معتقدم اگر مبلغی میخواهد حرفش در مردم اثر کند خودش باید در کارها پیشگام باشد تا باقی مردم نیز جذب کارشده و آن را ادامه دهند.

بهعنوانمثال روزی مسئله لزوم کمک به مسجد و تعمیر آن را با جمعی از اهالی در میان گذاشته و در ابتدای کار نیز اعلام کردم که یکمیلیون تومان به مسجد اهدا میکنم اگرچه تهیه این مبلغ برای من بسیار مشکل بود چراکه ما طلاب درآمد خاص و زیادی نداریم اما همین کار من سبب شد دیگر افراد نیز مبلغی را برای کمک به مسجد هدیه دهند.

صفری با تأکید بر اینکه کار تبلیغ نیاز به ابتکار دارد یعنی باید برای اجرای برنامهها از روشهای نو استفاده کرد توضیح داد: برای حضور بیشتر مردم در برنامهها، برای مسجد یک دستگاه ویدئو پروژکتور تهیهکرده و علاوه بر بخش تصویری احکام برای عموم مردم، با دعوت از دانش آموزان به مسجد برای آنها اقدام به اکران فیلم کردیم.

وی افزود: پیش از شیوع کرونا نیز در چند نوبت با گروههای فعال در دیگر مساجد و حسینیههای روستا اقدام به برپایی سفرهای تفریحی، زیارتی و کلاسهای ورزشی برای کودکان و نوجوانان کردیم، برنامههایی که با استقبال مردم همراه بود.

این طلبه جهادگر همدانی بیان کرد: برای حل مشکلات روستا و ایجاد زیرساختهای مناسب بارها از مسئولان مربوطه، نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه کشاورزی دعوت کرده و در مسجد جلساتی را تشکیل دادیم که خوشبختانه حضور آنها در منطقه و گفتوگو با مردم سبب شد بخش از مشکلات برطرف شود.

انتهای پیام/

نظرات
  • نشاط شهر هیچ مسئولیتی در قبال متن نظرات ندارد.
  • نظرات شما پس از تایید نمایش داده می شوند.
  • نظراتی که شامل توهین و ... باشد تایید نخواهند شد.
  • نشاط شهر در قبول یا رد نظر شما آزاد است.
  • وارد کردن نام، آدرس ایمیل و متن نظر الزامیست.
  • آدرس ایمیل شامل www نمی باشد.
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
در جواب نظر
    تاکنون هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است. اولین نفری باشید که برای این خبر نظری ارسال می کنید.
نظرسنجی
بله
خیر
باید بررسی کنم
اخبار ویژه
اطلاعیه ها
پربازدیدترین اخبار هفته
پربازدیدترین اخبار ماه
یادداشت
گزارش تصویری
آخرین نظرات کاربران
آخرین اخبار
کانال تلگرام نشاط شهر